Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006

“Συμμετοχή για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη της Δυτικής Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης”
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Με  Φορέα Υλοποίησης την  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και Τελικό Δικαιούχο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, υλοποιήθηκε η Δράση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, του Σχεδίου «Συμμετοχή για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη της Δυτικής Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης», στην οποία εντάχθηκαν συνολικά 80 άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, κάτοικοι των Δήμων Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Κουφαλίων, Χαλκηδόνας και Καλλιθέας. Στόχος της Δράσης ΣΥΥ ήταν η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων και περιορισμών, με την ενίσχυση και ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες προώθησης της απασχόλησης των ατόμων και ένταξής τους σε παρεμβάσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Στα πλαίσια αυτά οι ωφελούμενοι της Δράσης έλαβαν ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα αναζήτησης εργασίας, επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, κοινωνικοπρονοιακά θέματα καθώς και πληροφόρηση σχετικά με νομικά ζητήματα. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι πληροφορούνταν και ενθαρρύνονταν στη συμμετοχή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που ήταν σε ισχύ τη δεδομένη χρονική στιγμή (Πρόγραμμα ΝΘΕ, Πρόγραμμα ΝΕΕ), Επιδοτήσεις ΜΜΕ, Προκηρύξεις Δημόσιων Οργανισμών κλπ.)

Συντονιστής του Σχεδίου ήταν η ΝΑΘ, ενώ Εταίροι ήταν οι εξής:

  • ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
  • ΚΕΚ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Ν.Α.Θ.
  • Ο.Α.Ε.Δ.
  • Ε.Κ.Θ
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  • Π.Ο.Π.Σ.