PAL Push

PAL Push

“Δίκτυο PAL για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Ρομά” 2017-1-CZ01-KA204-035425

Στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + «ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Δίκτυο PAL για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Ρομά» 2017-1-CZ01-KA204-035425 (PAL Network for Support of the Roma Entrepreneurship) που αφορά στην ενίσχυση των Ρομά στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόγραμμα PAL στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και τη σύσταση Συμβουλίου ένταξης των Ρομά.

(1) Βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των Ρομά που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες

(2) Παροχή Εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ίδρυση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων,

(3) Δημιουργία εργαλείων για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας

(4) Ενίσχυση των Ρομά στη διαδικασία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, παρέχοντας τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου στους τοπικούς οργανισμούς κατάρτισης και παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες προσανατολισμού/κατάρτισης / παροχής βοήθειας & συμβουλών σε εν δυνάμει επιχειρηματίες Ρομά, που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα ως την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων.

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της συμμετοχής των νέων Ρομά, μέσα από τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων, σχετικών με πρακτικές της νεολαίας των Ρομά, και την ενίσχυση πρωτοβουλιών, όπου η συμμετοχή των Ρομά είναι το κλειδί για την μακροπρόθεσμη αλλαγή στον τομέα της απασχόλησης τους.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου:

 • Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεξιοτήτων των αυτο-απασχολούμενων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ρομά
 • Η εκπαίδευση εκπαιδευτών με απώτερο στόχο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αναπτυχθεί/υλοποιηθεί και σε άλλους φορείς, εκτός του εταιρικού σχήματος
 • Η δημιουργία ενός κέντρου (camp) ενίσχυσης επιχειρηματικότητας σε πολλές χώρες για να εντοπιστούν οι διαφορές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν
 • Η εξάλειψη του φόβου και η παροχή κινήτρων στους Ρομά ώστε να οργανώσουν την επαγγελματική τους ζωή
 • Η ανάπτυξη ενός σταθερού δικτύου πανεπιστημίων, εταιριών, ΜΚΟ και φορέων που ασχολούνται με την εργασία των νέων ανθρώπων
 • Συμβολή στην «Ατζέντα νέων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων»:
  • Ενισχύοντας την ευελιξία και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας
  • Εφοδιάζοντας τους νέους Ρομά και τους NEETS με ικανότητες που είναι αναγκαίες για τα μελλοντικά επαγγέλματα
  • Βελτιώνοντας τις συνθήκες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης
  • Παροχή εργαλείων για την ίδρυση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων των Ρομά

Δράσεις έργου:

Ο1: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση ένταξης των Ρομά στην επιχειρηματικότητα

Ο2: Δημιουργία Οδηγού οργάνωσης καινοτόμων κέντρων (camps) ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για Ρομά

Ο3: Δημιουργία Οπτικοακουστικού εγχειριδίου για την Επιχειρηματικότητα που θα περιέχει βίντεο με πραγματικές εμπειρίες και μαρτυρίες των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Ο4: Δημιουργία e learning πλατφόρμας για τους επιχειρηματίες Ρομά και εγχειρίδιο χρήστη

Ο5: Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού προσανατολισμένο στην επιχειρηματικότητα των Ρομά: ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δοκιμάσει-βελτιώσει και να αποκτήσει τις απαραίτητες επιχειρηματικές ικανότητες μέσω λειτουργίας μιας προσομοιωμένης επιχείρησης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα:

C1: Σεμινάρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ως Οργανωτής κέντρου (camps) ενίσχυσης επιχειρηματικότητας: εκπαίδευση 8 Ρομά Διαμεσολαβητών / εκπαιδευτών (μη Ρομά) ώστε να υλοποιήσουν τα κέντρα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας των ενήλικων Ρομά στην χώρα τους

C2: Πιλοτικό κέντρο (camp) ενίσχυσης επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή Ρομά: πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, για 16 Ρομά (2 Ρομά /χώρα) εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης –διάχυσης

Διοργάνωση μιας εκδήλωσης διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου στους δικαιούχους, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό (με την ολοκλήρωση των επιμέρους παραδοτέων).

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: Οκτώ (8) εταίροι από οκτώ (8) χώρες ως εξής:

 1. RomPraha, (επικεφαλής εταίρος), Τσεχία
 2. UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE –SOCA, Σλοβενία
 3. FONDAZIONE LEONE MORESSA, Ιταλία
 4. UC LIMBURG, Βέλγιο
 5. ANATOLIKI SA, Ελλάδα
 6. OECON GROUP, Βουλγαρία
 7. Otvorena medijska grupacija, Κροατία
 8. Shoquta Shquiptare e Ambientalisteve Industriale, Αλβανία


Προϋπολογισμός Έργου: 
229.060,00 €

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ: 24.805,00 €

Έναρξη : 10/2017, Λήξη : 09/2019.

Ιστοσελίδα έργου: Pal Push – PAL Network

Pal Push_O1_Trainer Handbook

Pal Push_O1_Trainers Materia

pal push logo 01
logo dzs f