ΝΟΣΤΟΣ

Α.Σ.«ΝΟΣΤΟΣ» 
Κ.Π. EQUAL,
“Διευκόλυνση της Πρόσβασης & της Επιστροφής στην  Αγορά Εργασίας”

Υπ.Απασχ. & Κοινων.Προστασίας – Γεν.Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών & Α.Π.-Ειδική Υπηρεσία Διαχ.Προγράμματος EQUAL

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΟΣΤΟΣ» για την υλοποίηση του έργου ΝΟΣΤΟΣ, το οποίο αφορούσε την ανάπτυξη παρεμβάσεων με στόχο την συμβολή στην πρόληψη και διαχείριση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση (trafficking). Επιπλέον, στόχος του έργου η ανάπτυξη και προώθηση νέων πρακτικών και παρεμβάσεων για την πρόληψη και διαχείριση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων, με σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και πρόσβασης  των θυμάτων  trafficking  σε ποιοτικές υπηρεσίες αρωγής, προστασίας και κοινωνικής υποστήριξης.

Το Πρόγραμμα προέβλεπε την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποδοχής, υποστήριξης, ενδυνάμωσης καθώς και ανάδειξης κοινωνικών κι επαγγελματικών δεξιοτήτων των γυναικών θυμάτων trafficking καθώς και τη δημιουργία ενός Δικτύου αρωγής και προστασίας  με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συνεργασία αρμόδιων φορέων, υπηρεσιών Αρχών και οργανισμών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε στην υλοποίηση του προγράμματος αναπτύσσοντας δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε σχέση με τη Διεθνική Σωματεμπορία, ενημέρωση και δικτύωση επαγγελματιών υπηρεσιών, αρχών και οργανώσεων που εμπλέκονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, δράσεις Συμβουλευτικής Απασχόλησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης γυναικών θυμάτων trafficking, ευαισθητοποίηση επαγγελματικών φορέων και εργοδοτών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την ομάδα στόχου, καθώς και δράσεις εκπόνησης και διάχυσης εξειδικευμένων εργαλείων επιστημονικής υποστήριξης και προώθησης τη τεχνογνωσίας, σχετικά με τη προστασία και αρωγή γυναικών θυμάτων της διεθνικής σωματεμπορίας.

Οι Φορείς που συμμετείχαν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν οι εξής:

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
  Συντονιστής Εταίρος
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΗΣ Ν.Α.Θ.
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Τελικός δικαιούχος:   Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΟΣΤΟΣ.

Χρόνος Υλοποίησης: 7/2005-5/2008

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε: 214.300€