MER

MER

“Marketing and govERning innovative industrial areas”

Το έργο MER βασίζεται στην βασική αντίληψη ότι το πράσινο μάρκετινγκ και o αειφόρικος σχεδιασμός και διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικός του στόχος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των εν λόγω περιοχών, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στο πλαίσιο αυτό, το MER επιχειρεί να μετατρέψει τα αποτελέσματα προηγούμενων έργων σχετικά με το πράσινο μάρκετινγκ και τον αειφορικό σχεδιασμό και διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων σε συγκεκριμένα εργαλεία για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, μέσω του MER θα διαμορφωθεί ένα δίκτυο εκπροσώπων φορέων με ενδιαφέρον για το θέμα από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, για την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του πράσινου μάρκετινγκ, του αειφορικού σχεδιασμού και διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων και για την προώθηση της αναπαραγωγής καλών πρακτικών για το θέμα.

Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων έργων που αφορούν στον αειφόρικο σχεδιασμό και διαχείριση βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων.
  • Την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον αειφόρικο σχεδιασμό και διαχείριση βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων.
  • Την ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων που ενδιαφέρονται για το θέμα και δύνανται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση συναφών περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Την αναπαραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε διαφορετικές περιοχές των βέλτιστων πρακτικών που έχουν προκύψει από προηγούμενα έργα, αναφορικά με την προώθηση/ μάρκετινγκ, τον αειφορικό σχεδιασμό και διαχείριση των περιοχών αυτών.
  • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν: επιδεικτικές επισκέψεις, κοινά τεχνικά εργαστήρια, ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ως wikie-book, δραστηριότητες κατάρτισης, εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης, εκπόνηση ευρωπαϊκού οδικού χάρτη, τελική διεθνή διάσκεψη.


Συντονιστής Έργου: PROVINCE OF BOLOGNA – Economics Development (PROBO)

Συμμετέχουν: Έντεκα (11) εταίροι από οκτώ (8) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα)

Προϋπολογισμός Έργου: 1.125.000,00 € (100% συγχρηματοδότηση Ε.Ε. & Εθνική συμμετοχή)

Προϋπολογισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.: 100.000,00 €

Έναρξη: 6/2013 , Λήξη: 11/2014