Μαρία Μαγκριώτη

Διοικητική υποστήριξη

Η Μαρία Μαγκριώτη γεννήθηκε στη Σέρρες και ζει στη Θεσσαλονίκη.

Φοίτησε στο Δημόσιο Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τριανδρίας και απέκτησε πιστοποίηση στο τμήμα «Γραμματέας Διεύθυνσης».

Παρακολούθησε το πρόγραμμα συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές» του Μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας και το «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με τίτλο: «SOCIAL MEDIA BUSINESS MARKETING» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που υλοποιήθηκε από το «Κ.Ε.Κ. ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.»

Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στην Αγροτική Τράπεζα Βασιλικών και συμμετείχε στο Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ.

Εργάζεται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., από τη θέση της γραμματέως διεύθυνσης και συμμετέχει στην ομάδα υλοποίησης του έργου «Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης».