Κωνσταντία-Αναστασία Κασάπη

MSc Γεωλόγος

Η Κασάπη Κωνσταντία – Αναστασία είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Βιολογίας – Γεωλογίας – Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για την Ποιότητα & Διαχείριση Υδάτων, ειδική στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, πτυχιούχος Διεθνούς Διπλώματος για το Ταξίδι και τον Τουρισμό, εκπαιδευμένη στη διαχείριση φυσικών καταστροφών & πολιτικής προστασίας και στη σχολική ψυχολογία. Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά.

Από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα εργάζεται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 διετέλεσε Γενική Γραμματέας στο Δήμο Θερμαϊκού. Το 2017-2019, απασχολήθηκε στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων. Την περίοδο 2008-2015 συνεργάστηκε με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΥΠΕΚΑ στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων, διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ στο Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων, εργάστηκε ως μελετητής κατηγορίες 21 και 27, συνεργάσθηκε μέσω της ΒΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. με το Υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας, με το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Θεσσαλίας, ως Γεωλόγος στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στην Προγραμματική σύμβαση ΥΠΕΣ-ΚΕΔΚΕ-ΙΓΜΕ με περιοχή εφαρμογής το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, στις Διευθύνσεις Υδρογεωλογίας και Γεωθερμίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών. Το διάστημα 2007-2014 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο εργαστήριο υδρογεωλογίας

Οι τομείς ενασχόλησης της διευρύνθηκαν περαιτέρω περιλαμβάνοντας αντικείμενα βιώσιμου τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και ψηφιακής μετάβασης.

Έχει συντονίσει πολλαπλά εταιρικά διεθνή σχήματα και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο