Ιωάννα Κουτή

MSc Χημικός Μηχανικός

Μεγάλωσε στη Λάρισα, όπου και αποφοίτησε από το 3ο Γ.Ε.Λ. Ακολούθησαν οι σπουδές της στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., με κατεύθυνση «Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία», μαζί με Integrated Master.

Μετά την ολοκλήρωσή τους, παρακολούθησε το σεμινάριο «Υπεύθυνοι ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης», με αντίστοιχη πρακτική άσκηση. Εργάστηκε επί σειρά ετών στη βιομηχανία τροφίμων, ως υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνη έρευνας & ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπεύθυνη παραγωγής & προμηθειών, παρακολουθώντας, ταυτόχρονα, σχετικά εξειδικευμένα σεμινάρια.

Συνέχισε τις σπουδές της στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., αποκτώντας το Master «Χωρικός σχεδιασμός για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη», για εξειδίκευση στο περιβάλλον.

Στη συνέχεια εργάστηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ως υπεύθυνη διαχείρισης αποβλήτων και παρακολούθησης λειτουργίας της ανακύκλωσης. Παρακολούθησε το σεμινάριο «Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων». Σήμερα, συνεργάζεται με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, συμμετέχοντας στην παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, με κύριο αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων.