Γεωργία Καρτσιώτου

Διοικητική υποστήριξη

Η Γεωργία Καρτσιώτου είναι απόφοιτη Γενικού Λυκείου. Έχει πιστοποίηση από την ECDL.

Εργάζεται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. από το 1996 ως Υπάλληλος Γραφείου με αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη υλοποίησης έργων παροχής υπηρεσιών και συγχρηματοδοτούμενων. Διαχείριση πάγιας-ενημέρωση ταμείου. Διοικητική υποστήριξη γραφείου προμηθειών-Διαχείριση Διαύγειας. Συμμετοχή σε επιτροπές του Κανονισμού Διαχείρισης της Εταιρείας.

Από το 2008-2012 παρείχε τις υπηρεσίες της στην Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Κοινωνικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θέρμης. 

Παρείχε γραμματειακή υποστήριξη στο Kέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων Καλαμαριάς. Ήταν επιμελήτρια διαμερισμάτων στο πλαίσιο του έργου REACT.

Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μάθετε στα γρήγορα τα  Windows, Word, Excel, internet, e-mail» του ΕΛΚΕΠΑ. Πρόγραμμα κατάρτισης  «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία-GREEN PLAN» του ΕΚΕΚΑ. FORUM «Καλές πρακτικές ενδυνάμωσης-εμψύχωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων». «Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων μεταναστών στην Ευρώπη» ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. «Εκπαίδευση για τις διαδικασίες ασύλου Για να φροντίζω, φροντίζομαι και επιτρέπω να με φροντίζουν: Υποστήριξη εργαζομένων στο πεδίο» Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ για την ψυχική υγεία ΜΕΤ μεταναστών. Εισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΤΙΑ 2021. “Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας – από το συμβάν μέχρι την καταγγελία του – Καλλιεργώντας κουλτούρα μηδενικής ανοχής ΚΜΟΠ- TEAMWORK – CombaT sExuAl harassment in the WORKplace.