Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των μΜΕ της αλυσίδας εφοδιασμού της Αγροδιατροφής, μέσω της Κυκλικής Οικονομίας Τελική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου «SinCE – AFC» Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Στις 9 Ιουνίου 2023 έλαβε χώρα η Τελική Εκδήλωση Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του INTERREG EUROPE έργου SinCE – AFC – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των μΜΕ της αλυσίδας εφοδιασμού της Αγροδιατροφής, μέσω της Κυκλικής Οικονομίας, καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Η εκδήλωση συνέστησε τη λήξη μιας σειράς ενεργειών τεσσάρων χρόνων, που οδήγησαν στην εκπόνηση εφτά Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την προσαρμογή των μΜΕ στην Κυκλική Οικονομία. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ομάδων συζήτησης.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, επικεφαλής εταίρος του έργου, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν συνολικά στην εκδήλωση από 26 άτομα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, κος Σαμαράς Σωκράτης, σε μια πλήρη μνημόνευση της συμβολής του φορέα στις δράσεις της Κυκλικής Οικονομίας, και ολοκλήρωσε απευθύνοντας ευχαριστήριους χαιρετισμούς σε όλους τους συνεργάτες που συγκρότησαν το εταιρικό σχήμα, προσβλέποντας στη γόνιμη ανταλλαγή και κατ’ επέκταση υιοθέτηση Καλών Πρακτικών.

Πρόδρομες των ομάδων συζήτησης, ακολούθησαν τρεις διαδοχικές εισαγωγικές εναρκτήριες παρουσιάσεις σχετικά με το πρόγραμμα INERREG EUROPE, το έργο SINCE-AFC και την έννοια της κυκλικής οικονομίας στην αγροδιατροφή. Ονομαστικά: O κος Capocasale Vinceto, μέλος της Κοινής Γραμματείας του INTERREG EUROPE με αρμοδιότητα την εποπτεία του έργου SinCE – AFC, μίλησε για τους βασικούς πυλώνες σύνθεσης και τις στρατηγικές εστίασης του Προγράμματος, καθώς και για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του. Η κα Παπαδοπούλου Βασιλική, εκ μέρους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, παρουσίασε τα στάδια υλοποίησης του έργου SinCE – AFC, αναφερόμενη στα σημεία ορόσημα κατά τη διεξαγωγή των δράσεων του. Ο κος Spillare Stefano, από το Πανεπιστήμιο της Bologna, ανέδειξε τα κρίσιμα σημεία εμπλοκής της αλυσίδας εφοδιασμού της αγροδιατροφής στην επικείμενη Κλιματική Κρίση, μέσα από μια διαγραμματική επισκόπηση ποσοτικών αναλύσεων.

Στη συνέχεια, η σκηνή του πολυχώρου WE, διαμορφώθηκε καταλλήλως ώστε να φιλοξενήσει τoυς συμμετέχοντες ομιλητές των πάνελ. Συνολικά συγκροτήθηκαν τέσσερα πάνελ συζητήσεων. Τα δύο πρώτα αποτελούνταν από εκπροσώπους Καλών Πρακτικών που προέρχονταν από τις συμμετέχουσες χώρες και αναδείχθηκαν από το έργο γύρω από την Κυκλική Οικονομία και την Αγροδιατροφή. Πιο συγκεκριμένα οι επιλεγμένες πρακτικές ήταν:

  • CaFsimo: Η αξιοποίηση των υπολειμμάτων καφέ για την παραγωγή βιοκαυσίμου – από την inCommOn (Ελλάδα)
  • SECVENT: Έρευνα για την παραγωγή προϊόντων της βιοοικονομίας – από το Ινστιτούτο Ερευνών και Ανάπτυξης για τη Χημεία και την Πετροχημεία – ICECHIM του Βουκουρεστίου (Ρουμανία)
  • Animal By-Product approval: Ολοκληρωμένη διαχείριση οικιακών, αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων – από την Enviro Grind Ltd (Ιρλανδία)
  • Rediscovered Market: Η αγορά των καλλιεργητών – από την Mercato ritrovato (Ιταλία)
  • Whey protein recovery: Αξιοποίηση του συνολικού όγκου των υποπροϊόντων της παρασκευής τυροκομικών, από μονάδα παραγωγής γάλακτος – από την Alföld Tej (Ουγγαρία)
  • Utilization of produced Pomace: Παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής λαδιού ψυχρής έκθλιψης – από την SemCo company (Πολωνία)
  • SLAMka: Οικολογικά καλαμάκια φτιαγμένα από τη φύση, από βλαστούς σιταριού – από την “STRAW” Ltd (Βουλγαρία)

Στα επόμενα δύο πάνελ συζήτησης συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων καθώς και οι αρμόδιοι στη χάραξη πολιτικών των εκπροσωπούμενων περιφερειών. Η στόχευση της συζήτησης ήταν η αξιολόγηση των εργαλείων πολιτικής που επηρεάστηκαν από το έργο, και η περιγραφή της αλλαγής πολιτικής που επιτεύχθηκε μέσω των Σχεδίων Δράσης.

Η ολοκλήρωση της εκδήλωσης χαιρετίστηκε επαινετικά από συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΚΜ, της Περιφέρειας ΚΜ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα Κεντρική Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ, η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Εταιρίες Συμβούλων Περιβάλλοντος, αλυσίδες λιανεμπορίου και μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/since-afc/