Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου SusTourTraining στη Βαλένθια της Ισπανίας

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου SusTourTraining πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Μαρτίου στη Βαλένθια της Ισπανίας. Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023  και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου έργου INTERREG Euro-MED “SUSTOWNS- Enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating MED TOWNS” το οποίο υλοποιήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στην Ελλάδα. Το έργο πρόκειται να αντιμετωπίσει βασικές προκλήσεις οι οποίες εντοπίσθηκαν αναφορικά με τις πράσινες δεξιότητες των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε άλλες επιλεγμένες περιοχές χωρών της Μεσογείου Θάλασσας.

Το έργο “SusTourTraining- Strengthening the Tourism value chain in small fascinating Mediterranean Towns through adult education focusing on sustainability” αφορά στην ενδυνάμωση των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά τη διήμερη συνάντηση του εταιρικού σχήματος έγινε παρουσίαση και προγραμματισμός των δράσεων του έργου καθώς και η οργάνωση των διαχειριστικών εργασιών και των δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του. Στο επόμενο διάστημα θα γίνει μια έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες (υπάρχουσες και επιθυμητές) των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο και βάσει των αποτελεσμάτων της, το εταιρικό σχήμα θα προχωρήσει στην εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού υλικού ενηλίκων σε μορφή MOOC και τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων και ημερίδων διάδοσης και δημοσιοποίησης στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 5 οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο έργο σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Συνεργαζόμενους Φορείς που θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων και την εμπλοκή ωφελούμενων στις εκπαιδεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο πατήστε εδώ.