Έναρξη δράσεων του έργου «Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Σχολικής Κοινότητας και Κύκλοι δια βίου Μάθησης» Δήμου Θέρμης

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συνεχίζουν τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης των μελών της Σχολικής Κοινότητας του Δήμου προσθέτοντας τους «Κύκλους Διά Βίου Μάθησης» ώστε η υποστήριξη και ενδυνάμωση να επεκτείνεται πέρα από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς και να αφορά σε περισσότερα μέλη της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Θέρμης με προτεραιότητα στα μέλη του Συμβουλίου Νέων και στα στελέχη του Ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Συζητώντας με τις ψυχολόγους του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά, εφήβους, νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη των διευθύνσεων του Δήμου να εντοπίσουν και να επιλύσουν διαφωνίες και να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας τους.

Στόχος του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης της Σχολικής Κοινότητας είναι να βοηθήσει μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, να αυξήσουν το επίπεδο λειτουργικότητας τους πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ικανότητα αυτοδιαχείρισης και να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης διαφωνιών και βελτίωσης της σχέσης μεταξύ τους.

Αξιοποιώντας την πολυετή γνώση και εμπειρία, για το σχολικό έτος 2023-24 έχουν σχεδιαστεί οι ακόλουθες υπηρεσίες/δράσεις:

  • Ατομική & Οικογενειακή Συμβουλευτική Στήριξη, δια ζώσης ή διαδικτυακά
  • Δράσεις για γονείς όπως σχολές γονέων, εκπαιδεύσεις σε τεχνικές επικοινωνίας και αλληλεπιδραστικές ομιλίες
  • Δράσεις για μαθητές και μαθήτριες όπως εκπαιδεύσεις διαχείρισης συγκρούσεων και δια-δραστικές ομιλίες
  • Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών όπως ενίσχυση του κύρους και του ρόλου του εκπαιδευτικού

Στόχος των Κύκλων Δια Βίου Μάθησης είναι η ενίσχυση της γνώσης όλων των πτυχών του εαυτού και η συμβολή στην αυτό-βελτίωση ενός μεγάλου αριθμού δημοτών της Θέρμης, ηλικίας 18 και άνω, προτάσσοντας την κοινωνική συνοχή, την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, το διαπολιτισμικό διάλογο, την ισότητα των φύλων και την προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανωθούν δίωρες συναντήσεις στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα βρεθούν στον ίδιο χώρο με άτομα που έχουν παρόμοιες αναζητήσεις/ προβληματισμούς/ φιλοσοφία, να αλληλοεπιδράσουν και να μοιραστούν εμπειρίες και αγωνίες, να δικτυωθούν, να υποστηριχθούν και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον στο ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες.

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στα φυλλάδια

Φυλλάδιο (συνολικό)      Φυλλάδιο (σχολείων)      Φυλλάδιο (κύκλοι δια βίου μάθησης)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ελευθερία Πήτα, ψυχολόγο, υπεύθυνη του προγράμματος:

  • στο τηλέφωνο 2310463930, Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00, ή
  • στο e-mail: info@anatoliki.gr