Ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο για την αύξηση της στάθμης της θάλασσας μόλις ξεκίνησε!

Η κλιματική αλλαγή είναι εμφανής σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής, μεταξύ των οποίων είναι και η προοδευτική αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας, η οποία επηρεάζει την εμφάνιση ακραίων φαινόμενων, τόσο στη συχνότητά τους όσο και στην έντασή τους. Η εκτίμηση των κινδύνων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας απαιτεί μια αξιόπιστη ποσοτικοποίηση όλων των στοιχείων που καθιστούν τη στάθμη της θάλασσας επικίνδυνη. Προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική προσαρμογή στις μελλοντικές θαλάσσιες συνθήκες, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση σεναρίων που αφορούν τις τάσεις ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Αυτή είναι ακριβώς η πρόκληση που αντιμετωπίζει το έργο MedSeaRise. Το αντικείμενό του είναι η βελτίωση της εκτίμησης των κινδύνων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις της στάθμης της Μεσογείου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg EuroMED και αποτελείται από 6 εταίρους και 1 συνεργαζόμενο φορέα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Μαυροβούνιο και τη Μάλτα.

Η συνάντηση έναρξης του έργου MedSeaRise πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2024, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των οργανώσεων που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα. Η συνάντηση οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον επικεφαλής του έργου,ANATOLIKI Α.Ε., σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως συνεργαζόμενος φορέας από την Ελλάδα.

Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε κυρίως στον εντοπισμό των προκλήσεων που σχετίζονται με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας σε κάθε μία από τις περιοχές μελέτης των εταίρων. Από τη μεριά του Δ. Καλαμαριάς, ο κ. Μισιρλής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος του Δ. Καλαμαριάς, καλωσόρισε του παρευρισκόμενους και παρουσίασε αναλυτικά τα κύρια στοιχεία της περιοχής σχετικά με τη θεματολογία του έργου. Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα των συνομιλιών της πρώτης ημέρας σχετίζεται με τη διαφοροποίηση των επιπτώσεων της αύξησης της στάθμης της θάλασσας σε κάθε ένα από τα κράτη που συμμετέχουν στο έργο. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπτώσεις της αύξησης της στάθμης της θάλασσας στις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι τουριστικές δραστηριότητες και οι βιομηχανικές λειτουργίες, καθώς και στα οικοσυστήματα και την πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκονται κατά μήκος των ακτογραμμών. Επιπλέον, κατά την πρώτη ημέρα, εκπρόσωπος της Κοινότητας του Προγράμματος Interreg EuroMED, η κυρία Βέρα Μπουγιούρη, συμμετείχε στη συνάντηση διαδικτυακά και μοιράστηκε τους στόχους του Προγράμματος και τις πιθανές δραστηριότητες δικτύωσης που θα μπορούσαν να οργανωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου για την ενίσχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι δραστηριότητες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με μία επίσκεψη πεδίου κατά μήκος της παραλίας του Δήμου Καλαμαριάς.

Η δεύτερη ημέρα αφιερώθηκε στις τεχνικές πτυχές του έργου και την οργάνωση των διοικητικών και διαχειριστικών δομών του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τα όργανα διαχείρισης, οργάνωσαν τους τρόπους αξιολόγησης καθώς και τους στόχους επικοινωνίας του έργου. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν σχετικά με τα επόμενα βήματα του έργου και τις ημερομηνίες των επόμενων διαδικτυακών και φυσικών συναντήσεων του εταιρικού σχήματος.

Το έργο MedSeaRise ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.