Ελευθερία Πήτα

Ψυχολόγος

Η Ελευθερία Πήτα σπούδασε στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Το 1996 απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Παρακολούθησε τα προγράμματα «Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, «Κατάρτιση Στελεχών του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων», «Ανάπτυξη της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στην Υποστήριξη Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων» και «Κύκλος Ενημέρωσης – Επιμόρφωσης Στελεχών Δομών Υποστήριξης Μεταναστών και  Προσφύγων».

Το 2000 εργάστηκε στο Τμήμα: «Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Επαρχιακού Τύπου 2 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, απασχολουμένη με τη Διαγνωστική και  ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών και ως συντονίστρια σε προγράμματα αγωγής κοινότητας.

Από τον Απρίλιο του 2003 έως σήμερα εργάζεται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ψυχολόγος/ σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχοντας:

  • υπηρεσίες σχολικού συμβούλου και εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
  • εργαστήρια βιωματικής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων  παιδιών και ενηλίκων
  • υπηρεσίες βραχείας ψυχολογικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και συμβουλευτικής απασχόλησης  σε δημότες των δήμων μετόχων της εταιρίας

Συμμετέχει ως μέλος ομάδας έργου σε ευρωπαϊκά έργα, εθνικά σχέδια δράσης και πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ενδυνάμωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και επιχειρηματικότητας/απασχόλησης.

Το 2007 εντάχθηκε στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ. και Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Έχει λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε ημερίδες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά ζητήματα.