Ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Κεντρική Μακεδονία, απεσταλμένοι της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, συμμετείχαν σε ανταλλαγή εμπειριών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, με το έργο Co-Prevent στην Κωνσταντινούπολη

Μεταξύ 2-5 Οκτωβρίου 2023, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών της Κωνσταντινούπολης διοργάνωσε μια κοινή εκπαίδευση για τους εμπειρογνώμονες των εταίρων του έργου Co-Prevent. Περισσότεροι από 30 απεσταλμένοι των εταίρων από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Μολδαβία συμμετείχαν σε ασκήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Οι πέντε Έλληνες εκπρόσωποι προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Κατά την πρώτη μέρα, η εκπαίδευση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, όπου οι εμπειρογνώμονες αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές και με δράσεις κατά τη διάρκεια μεγάλων καταστροφών το περασμένο έτος. Οι εμπειρογνώμονες εξέφρασαν την επιτακτική ανάγκη και την προθυμία των τεσσάρων χωρών να συνεργαστούν σε καταστάσεις διασυνοριακών καταστροφών, για τις οποίες πρέπει να θεσπιστούν κοινά πρωτόκολλα για γρήγορη αντίδραση. Η εκπαίδευση συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Κέντρο Προσομοίωσης Καταστροφών στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρουσιάστηκε η εκπαίδευση των Τούρκων πυροσβεστών σε προσομοιωτές ειδικού εξοπλισμού και όπου οι πολίτες μπορούν να μάθουν τη βασική αντίδραση σε περιπτώσεις οικιακής πυρκαγιάς ή άλλων κοινών κινδύνων.

Οι πυροσβέστες από τις αποστολές των 4 εταίρων χωρίστηκαν σε ομάδες για τις ασκήσεις στην πανεπιστημιούπολη του Κέντρου Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής στο Resneli. Είχαν την ευκαιρία να επιθεωρήσουν τον εξοπλισμό και τις πρακτικές των Τούρκων πυροσβεστών, καθώς και να εκπαιδευτούν σε διεθνές περιβάλλον σε προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων.

Στα πάνελ εργασίας προέδρευσαν ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών της Κωνσταντινούπολης, Erdal Şahan, και ο συντονιστής του έργου και διευθυντής της πυροσβεστικής μονάδας OGM, İkram Çelik.

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου «Συνεργασία για προστασία από καταστροφές και περιβαλλοντική παρακολούθηση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας», BSB 802, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020».

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο, μαζί με τον Δήμο Δέλτα ως συνεργαζόμενος εταίρος.

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this publication is the sole responsibility of ANATOLIKI SA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.