Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανακύκλωση συσκευασιών

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανακύκλωση συσκευασιών

Με την εφαρμογή της ανακύκλωσης στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η ΕΕΑΑ-Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, μέσω διαδοχικών συμβάσεων, ανέθεσε στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο), του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα για το 2023, περιλαμβάνει 300 ώρες εκπαιδευτικές ώρες σε σχολικές μονάδες της πόλης.

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια η ΕΕΑΑ ανέθεσε στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού συμβατικού και ηλεκτρονικού για μαθητές Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Νηπιαγωγείων, Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής καθώς και για παιδιά προσχολικής ηλικίας (παιδικών σταθμών).

Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΕΑΑ-Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Έναρξη: 9ος 2008

Λήξη: 12ος 2023