Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη των δράσεων της ανακύκλωσης και της δημοσιοποίησης των έργων σε δέκα ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη των δράσεων της ανακύκλωσης και της δημοσιοποίησης των έργων
σε δέκα ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Με την εφαρμογή της ανακύκλωσης στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η ΕΕΑΑ-Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, μέσω διαδοχικών συμβάσεων, ανέθεσε στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. την  Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη των δράσεων της ανακύκλωσης και της δημοσιοποίησης των έργων σε ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ενδεικτικά στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ανατέθηκε:

  • H τεχνική και επιστημονική υποστήριξη έργου ανακύκλωσης ειδικών παραγωγών γυάλινων συσκευασιών (εστίαση, αναψυχή, κέντρα διασκέδασης, εντός και εκτός οικισμών κλπ.
  • Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικής δράσης για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών η οποία θα απευθύνεται στους επαγγελματίες εστίασης.
  • Την παρακολούθηση του δικτύου Προσωρινής Αποθήκευσης γυαλιού (κώδωνες) με δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο.
  • Τον δειγματοληπτικό έλεγχο του δικτύου των μπλε κάδων στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού.
  • Την υποστήριξη και υποβοήθηση των αρμοδίων στελεχών της ΕΕΑΑ σε ζητήματα που αφορούν το έργο των ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
  • Την υποστήριξη ενεργειών της ΕΕΑΑ για την ευρεία δημοσιότητα και προβολή του έργου σε συνεργασία του αρμόδιου Τμήματος Marketing & Επικοινωνίας με ΟΤΑ στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Συνεργαζόμενος φορέας: ΕΕΑΑ-Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Έναρξη: 11ος 2008

Λήξη: 9ος 2023