Νικόλαος Αυγερινός

Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη

Ο Νικόλαος Αυγερινός είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Έχει παρακολουθήσει προγράμματα μεταπτυχιακής επαγγελματικής εξειδίκευσης σε διοίκηση πωλήσεων και επιχειρήσεων, συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό, mentoring και πλήθος σεμιναρίων.

Ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Την περίοδο 2003- 2015 παρείχε υπηρεσίες διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης στον πρώην Δήμο Αρναίας και στον Δήμο Αριστοτέλη. Από το 2016 έως το 2017 εργάστηκε ως ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος και από το 2017 έως το 2019 ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης σε κορυφαία εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα διοικητικής οργάνωσης και επιστημονικής υποστήριξης φορέων του Δημοσίου Τομέα και σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης και εγγεγραμμένο μέλος σε μητρώα εκπαιδευτών φορέων του δημοσίου τομέα και έχει διατελέσει μέλος πολλών επιστημονικών, κοινωνικών και συλλογικών φορέων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, κοινωνικής πολιτικής, αδειοδοτήσεων και ρύθμισης της εμπορικής δραστηριότητας και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου και τακτικό μέλος της Οικονομικής του Επιτροπής. Από τον Ιούνιο του 2021 μέλος Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.