Δωρεάν Εκπαίδευση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CO-PREVENT – Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020», παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση με αντικείμενο την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Δέκα εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση για την πρόληψη & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, και ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και διάσωσης. Προκειμένου να παρέχουν επαρκείς Α’ βοήθειες χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς να ενεργούν σε μια κατάσταση καταστροφής και πώς να βοηθήσουν τους γύρω τους.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19, 21, 24 και 25 Οκτωβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση» (Οικονόμου 5, 54627) στη Θεσσαλονίκη. Όσοι περάσουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ενταχθούν στη διασυνοριακή ομάδα «Εθελοντές για τη διαχείριση καταστροφών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» και θα συναντηθούν με συναδέλφους από τις άλλες χώρες το Μάιο του 2023.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο Co-PREVENT στοχεύει στην επίτευξη της ασφάλειας και ευημερίας των κατοίκων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας μέσω της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και διαχείριση καταστροφών. Το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και με τη συμμετοχή των χωρών της Αρμενίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Ελλάδας, Μολδαβίας, Ρουμανίας, Τουρκίας και Ουκρανίας.

Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 32 ωρών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το κάτωθι ωρολόγιο πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης ΚΔΒΜ Α.Ε. (Οικονόμου 5, 54627 Θεσσαλονίκη):

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΑΩΡΑΘΕΜΑΤΙΚΗ
18/10/202208:00-16:00Οι πιο συνηθισμένες έκτακτες ανάγκες – Πυρκαγιά,
πλημμύρα & άλλες: Ανάλυση
Έρευνα & Διάσωση: Βασικές γνώσεις θεωρίας
19/10/202208:00-12:00Αρχές αντίδρασης σε περίπτωση φωτιάς: Θεωρία και
πρακτική
21/10/202208:00-16:00Βασικές αρχές & είδη Α’ Βοηθειών
Παροχή πρώτων βοηθειών στη φύση & σε πυρκαγιά
Βασική υποστήριξη ζωής / Επίδειξη ΚΑΡ.Π.Α.
Μέθοδοι διαλογής & Μέθοδοι ιατρικής διάσωσης
24/10/202208:00-12:00Αντίδραση σε περίπτωση πλημμύρας: Πρακτική άσκηση
(συνέχεια)
Αντίδραση σε περίπτωση άλλων καταστροφικών φυσικών
φαινομένων: Θεωρητική εκπαίδευση
25/10/202208:00-16:00Ο ρόλος του εθελοντή δασικών πυρκαγιών & Πώς γίνεται
ο συντονισμός με την Πυροσβεστική Υπηρεσία: Πρακτική
άσκηση στο δάσος
Αντίδραση σε περίπτωση πλημμύρας: Πρακτική άσκηση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, εφόσον έχουν καλή υγεία και φυσική κατάσταση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση κατάρτισης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα