Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Από το 2001, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών-ΓΓΑΕ και της ΚΕΔΚΕ, συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης με στόχο να δημιουργηθεί ένας επί πλέον χώρος διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών, Για την ανάπτυξη ενός σταθερού δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα στους ελληνικής καταγωγής αιρετούς των διαφόρων χωρών της Ευρώπης, για την ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδος και των άλλων χωρών της Ευρώπης με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού στο οποίο η συμβολή της Ελλάδας θεωρείται ξεχωριστή.

Στο Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, το οποίο λειτουργεί συνεχώς για είκοσι και πλέον χρόνια, συμμετέχουν πάνω από 300 Έλληνες, εκλεγμένοι στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές του συνόλου σχεδόν των κρατών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου από τα Ουράλια έως τον Ατλαντικό.

Μέσω προγραμματικών συμβάσεων από το 2001, η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έχουν αναλάβει την λειτουργία Γραφείου Τεχνικής Στήριξης, το οποίο υποστηρίζει τεχνικά και γραμματειακά τη λειτουργία, τις συνεδριάσεις των εκλεγμένων οργάνων του, τις δράσεις του Δικτύου καθώς και τη διαδικασία οργάνωσης των συνελεύσεων του.

Συνεργαζόμενος Φορέας: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Έναρξη: 10ος 2001

Λήξη: 3ος 2024