Χρήστος Παπάντος

MSc Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο Χρήστος Παπάντος είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακά στον Ευρωπαϊκό Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.

Εργάζεται από το 2018 έως σήμερα στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» ως στέλεχος στις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Επιχειρήσεων.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων σχετικών με την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή Φτώχεια,  την Κλιματική Αλλαγή, την Κυκλική Οικονομία, την Αγροτική Ανάπτυξη, την Τεχνική Υποστήριξη των Δήμων στην παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και την εκπόνηση Σχεδίων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων.