Χαράλαμπος Βασιλειάδης

MSc Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο Βασιλειάδης Χαράλαμπος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο “Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελεί μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.

Εργάζεται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. από τον Μάιο του 2019, για την υλοποίηση έργων των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Επιχειρήσεων. Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια ενός έργου, από την εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, τη συγγραφή και την υποβολή ενός επιχειρηματικού σχεδίου έως και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική παρακολούθηση, την επικοινωνία και το κλείσιμο του έργου, έχοντας αναπτύξει μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, έχει καλή γνώση χρήσης χαρτογραφικών προγραμμάτων GIS, έχοντας συμμετάσχει σε έργα διαχείρισης αποβλήτων και εκπονήσει μελέτες απεικόνισης και βελτιστοποίησης συστημάτων συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Τέλος, έχει υποστηρίξει πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων στην εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων από εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα.

Τα πεδία ενδιαφέροντος του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ο βιώσιμος τουρισμός, η κυκλική οικονομία, η διαχείριση αποβλήτων, η κοινωνική καινοτομία καθώς και η ανάπτυξη και αναζωογόνηση της υπαίθρου.