Προσαρμογή των Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς

Προσαρμογή των Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων
των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς

Μέσω δύο Προγραμματικών Συμβάσεων η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και οι Δήμοι Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς, συνεργάσθηκαν για την προσαρμογή των συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς ΑΣΑ με βάση τα ΤοΣΔΑ

Ειδικότερα στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων περιλαμβάνονταν οι παρακάτω δράσεις:

  • Ποσοστιαία ανάλυση (ποιοτική και ποσοτική) του σύμμεικτου κλάσματος ΑΣΑ
  • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και επανασχεδιασμός των δικτύων προσωρινής αποθήκευσης και του προγράμματος συλλογής, με βάση τα δεδομένα των ΤοΣΔΑ
  • Αξιολόγηση εφαρμογής πρότασης επανασχεδιασμού.

Προγραμματική Σύμβαση Δήμων Θέρμης, Καλαμαριάς, ΑΠΘ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Έναρξη: 12ος 2018   Λήξη: 12ος 2020

Προγραμματική Σύμβαση Δήμων Θερμαϊκού, ΑΠΘ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Έναρξη: 11ος 2021   Λήξη: 12ος 2023