Αναστασία Ριζοπούλου

MSc Τεχνολόγος Γεωπονίας

Η Αναστασία Ριζοπούλου είναι Γεωπόνος (ΔΙΠΑΕ) με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

Εργάζεται από το 1999 έως σήμερα στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» ως στέλεχος στις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που αφορούσαν τη Διαχείριση Αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία, την Αγροτική Ανάπτυξη, την Κλιματική Αλλαγή, την Τεχνική Υποστήριξη των Δήμων στη Διαχείριση Αποβλήτων, τη σύνταξη των Τοπικών Σχέδιων Αποβλήτων, καθώς και τη σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Από το 2003 έως σήμερα ασχολείται με προγράμματα που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε συνεργασία με φορείς όπως η ΕΕΑΑ, οι δήμοι καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει συγγράψει, οργανώσει σχεδιάσει, υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που έλαβαν τις σχετικές εγκρίσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τυπικής και άτυπης. Παράλληλα έχει οργανώσει εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς.