Ανάπτυξη «έξυπνων» Δημόσιων Υπηρεσιών Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick off Meeting) του έργου “PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service”

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου Interreg Europe PROACTsme. Η συνάντηση διοργανώθηκε στις 7 και 8 Ιουνίου 2023 στην Βαρκελώνη, από το Γραφείο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Επιχειρήσεων και Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης της Καταλονίας, επικεφαλής εταίρο του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας στο έργο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της διήμερης συνάντησης, οι εταίροι του PROACTsme συζήτησαν σχετικά με την εξέλιξη του έργου από την έναρξή του έως και σήμερα, ενώ το εταιρικό σχήμα έθεσε από κοινού τις ημερομηνίες και προθεσμίες αναφορικά με τις δράσεις του έργου για το επόμενο εξάμηνο υλοποίησης.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, το εταιρικό σχήμα συμμετείχε στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση της Καταλονίας με θέμα τις Υπηρεσίες πρόληψης προς τις Επιχειρήσεις. Στο συνέδριο συμμετείχαν τοπικοί φορείς τόσο από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όσο και εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομάδων και επιμελητηρίων. Στο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στόχων του έργου στο ευρύ κοινό ενώ ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους επιχειρηματικών ομάδων και τους εταίρους του έργου.

Το έργο PROACTsme ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 έχοντας ως στόχο να προωθήσει τη βελτίωση των πολιτικών εργαλείων για να διευκολύνει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης, επικεντρώνοντας κυρίως στην προορατικότητα, προκειμένου να προσφέρει πιο έξυπνες δημόσιες υπηρεσίες που, συνολικά, θα προωθήσουν την οικονομική δραστηριότητα.

Η εστίαση θα είναι στα εργαλεία πολιτικής που υποστηρίζουν τον ψηφιακή μετασχηματισμό για μια πιο εξατομικευμένη και προορατική εξυπηρέτηση, εκμεταλλευόμενα τη δυναμική των μεγάλων δεδομένων (big data), την αυτοματοποιημένη διοικητική δράση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  1. Office of Business Management – Ισπανία (Επικεφαλής εταίρους)
  2. Møre and Romsdal County Council– Νορβηγία
  3. Public Institution Lithuanian Innovation Centre – Λιθουανία
  4. Marshal’s Office of the Mazovian Voivodeship– Πολωνία
  5. Mazovia Development Agency– Πολωνία
  6. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) – Ελλάδα
  7. University of Limerick – Ιρλανδία
  8. CECOT Innovation Foundation – Ισπανία

To έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 ενώ η συνολική διάρκεια του θα είναι 36 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.515.448,00 €.