19-25 Οκτωβρίου, διασυνοριακό έργο Co-Prevent: Εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Γνωρίζετε τι να κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο κτήριο που εργάζεστε ή στο σπίτι σας; Έχετε ρίξει ποτέ με πυροσβεστήρα σε φωτιά ή με τον πυροσβεστικό αυλό στο δάσος; Ξέρετε πώς να σώσετε κάποιον που πνίγεται ενώ τρώει και πώς να αντιδράσετε σε περίπτωση πλημμύρας από ξαφνική νεροποντή στην ύπαιθρο;

Αυτά και άλλα πολλά διδάχτηκαν οι εκπαιδευόμενοι εθελοντές του Σεμιναρίου Αντιμετώπισης Ειδικών Καταστροφών, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διασυνοριακού έργου Co-Prevent που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίες BLACK-SEA, με τη συνεργασία της Ανατολικής Α.Ε. και επαγγελματιών του Πυροσβεστικού Σώματος στις 19-25 Οκτωβρίου 2022.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο δια βίου μάθησης Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΚΔΒΜ στο κέντρο της πόλης και στο δυτικό τομέα του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. Συμμετείχαν 13 εθελοντές από όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τις ηλικίες, το επαγγελματικό υπόβαθρο και την εμπειρία σε Έρευνα & Διάσωση.

Στην πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνονταν η εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε κούκλα πρώτων βοηθειών, η τεχνική Heimlich σε ενήλικες, η χρήση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα σε ανοιχτή εστία υγρού καυσίμου και η ρίψη νερού με τη χρήση της μάνικας κινητής πυροσβεστικής μονάδας υπό την καθοδήγηση του κλιμακίου δασοπυρόσβεσης.