banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


 

logo med

ΕΡΓΟ INTERREG MED COASTING+

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

H ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος, στο νέο έργο MED COASTING+ “Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism”. Το έργο αποτελεί κεφαλαιοποίηση του έργου COASTING και έχει ως στόχο τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του σε νέες περιοχές ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα το έργο COASTING ανέπτυξε ένα πολυεπίπεδο εργαλείο διακυβέρνησης για παράκτιες περιοχές με στόχο την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού βασιζόμενο στις αρχές του πρωτοκόλλου ICZM (Integrated Coastal Zone Management).

Περισσότερα >>


Logo AGREEN BLACKSEA

AGREEN

Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

Η γεωργία διατηρεί την υψηλή οικονομική και κοινωνική αξία της για τις χώρες του Εύξεινου Πόντου. Ωστόσο, η ανάπτυξή της αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όπως η ανεπαρκής βιωσιμότητα, η κακή προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η ανεπαρκής αξιοποίηση τόσο των τοπικών πόρων όσο και της συνεχώς διευρυνόμενης αγοράς βιολογικών προϊόντων.

Περισσότερα >>


LOGO ERDF SuSTowns

SUS TOWNS

Enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating MED TOWNS

Η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από μια σειρά από μικρές πόλεις, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει τουριστικοί προορισμοί για μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ευνόησαν τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την χωροταξική τους επέκταση. Η ανάπτυξη αυτών των τουριστικών ροών, όμως με την πάροδο των ετών, δεν έχει ομαλή εξέλιξη, δημιουργώντας σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες ανάγκες στους δήμους, οι οποίοι στερούνται τις απαραίτητες υποδομές, προκαλώντας υπερεκτιμημένες υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα.

Περισσότερα >>


SinCE AFC EU FLAG

SinCE-AFC

Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy
of the Agri-Food Chain


Η κυκλική οικονομία είναι μια νέα προσέγγιση των μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης. Παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα μίας διαδικασίας ως εισροές πόρων σε άλλες παραγωγικές αλυσίδες, προσφέροντας έτσι έναν μεγαλύτερο κύκλο ζωής των προϊόντων και μια πιο φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματική προσέγγιση.

Αν και οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται ήδη από πολλές μεγάλες βιομηχανίες, οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του τομέα των επιχειρήσεων, εξακολουθούν να μην συμμετέχουν λόγω έλλειψης κινήτρων και υποστήριξης. Έτσι, η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για τις ΜΜΕ προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας έχει μεγάλη σημασία.

Περισσότερα >>


RUMORE INTERREG


RUMORE

INTERREG Europe

Το έργο RUMORE ανήκει στην οικογένεια των έργων Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (Interreg Europe), επιδιώκει τη βελτίωση των πολιτικών στο πεδίο των περιφερειακών στρατηγικών για την καινοτομία, μέσα από τη διευκόλυνση της επίτευξης συνεργασιών και συνεργειών του αγροτικού και του αστικού ιστού.
Ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας παραμένει αναξιοποίητο επειδή οι αστικές περιοχές (που είναι συνήθως πιο καινοτόμες) και οι περιαστικές αγροτικές περιοχές παραμένουν μη ενεργά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά αλυσίδες καινοτομίας. Τα Clusters και οι περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία παραμένουν συνήθως υπερβολικά επικεντρωμένες στις πόλεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τους φορείς στις αγροτικές και περιαστικές περιοχές, όπως ερευνητικά ιδρύματα, καινοτόμες επιχειρήσεις, κλπ, που δεν μπορούν έτσι να ξεδιπλώσουν το πλήρες δυναμικό τους.

Περισσότερα >>


logo purecosmos web


INTERREG Europe
PURE COSMOS
PUblic authorities Role Enhancing COmpetitiveness of SMeS

Το Ευρωπαϊκό έργο: PURE COSMOS - PUblic authorities Role Enhancin COmpetitiveness of SMeS, έρχεται να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες προκλήσεις στην Ε.Ε. Την ανάγκη τόνωσης της υποστήριξης των ΜΜΕ και της ανάγκη μείωσης του «βάρους» της Δημόσιας Διοίκησης.

Το πρόγραμμα έχει σα στόχο να αναπτύξει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας υποστήριξης των ΜΜΕ, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνοντας όμως παράλληλα το κόστος. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε επιχειρηματίες ηλικίας 25-40 ετών.

Περισσότερα >>


logo cesme web

  

INTERREG Europe
CESME

Circular Economy for SMEs
Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις - CESME

Το CESME είναι ένα καινοτόμο έργο που πρόκειται να επιτρέψει σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία.

Περισσότερα >>


logo incloud
ERASMUS+
IN-CLOUD
Innovation in the Cloud bridging Universities and Businesses

 

Το έργο «Καινοτομία μέσω του CloudComputing: γεφυρώνοντας τα Πανεπιστήμια με τις Επιχειρήσεις», με την συντομογραφία In-Cloud, ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 2015, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία και την Ισπανία (πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), τη Γερμανία (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Απασχόλησης του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας), το Ηνωμένο Βασίλειο (ΜΚΟ της Β. Ιρλανδίας με αντικείμενο την ενίσχυση της μικρομεσαίας αγροτικής και αστικής επιχειρηματικότητας), την Πορτογαλία (Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας), εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα (Ιταλία: ένωση τραπεζικών ομίλων για την καινοτομία και την ανάπτυξη, και Ισπανία: εταιρεία συμβούλων αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών projects για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα) και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., από την Ελλάδα, ως συνδετήριος κρίκος μεταξύ πανεπιστημίων, ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης.

Περισσότερα >>


LogoMer

MER
Marketing and govERning innovative industrial areas

Το έργο MER βασίζεται στην βασική αντίληψη ότι το πράσινο μάρκετινγκ και o αειφόρικος σχεδιασμός και διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο γενικός του στόχος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των εν λόγω περιοχών, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στο πλαίσιο αυτό, το MER επιχειρεί να μετατρέψει τα αποτελέσματα προηγούμενων έργων σχετικά με το πράσινο μάρκετινγκ και τον αειφορικό σχεδιασμό και διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων σε συγκεκριμένα εργαλεία για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, μέσω του MER θα διαμορφωθεί ένα δίκτυο εκπροσώπων φορέων με ενδιαφέρον για το θέμα από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, για την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του πράσινου μάρκετινγκ, του αειφορικού σχεδιασμού και διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων και για την προώθηση της αναπαραγωγής καλών πρακτικών για το θέμα.

Περισσότερα >>


SmartPA

SmartPA

SmarterEUPublicAdministrations

Ο όρος «υπολογιστικό νέφος» χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορους τύπους υπολογιστικών εννοιών σε περιβάλλον ευέλικτης λειτουργίας, το οποίο επιτρέπει διαδικτυακή πρόσβαση κατά παραγγελία σε κοινόχρηστα «πακέτα» υπολογιστικών πόρων (πχ. δικτύων, εξυπηρετητών, αποθηκευτικών μέσων, εφαρμογών και υπηρεσιών), βασιζόμενα στη διαλειτουργικότητα.

Πόροι τέτοιου τύπου θεωρούνται από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011-2015 και την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Agenda 2010 ως το οικονομικότερο μέσον που μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Περισσότερα >>


ECOMARK logo

ECOMARK

Eco-marketing to promote Eco-industrial Parks

Το έργο Eco marketing to promote Eco industrial Parks (2G-MED09-91 - ECOMARK) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας MED (http://www.programmemed.eu), συνενώνοντας φορείς πέντε κρατών – μελών με στόχο την προώθηση των αρχών και μεθόδων του πράσινου μάρκετινγκ σε βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικές περιοχές των περιφερειών του εταιρικού σχήματος.

Περισσότερα >>


logo asviloc

SEE - AsviLoc+
Agency Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies 

Το έργο Agency Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies (AsviLoc+) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας SouthEastEurope, συνενώνοντας Αναπτυξιακές Εταιρίες δεκατριών κρατών – μελών και υποψήφιων κρατών – μελών με στόχο την Υποστήριξη του Συστήματος Καινοτομίας στην Περιφερειακή και Τοπική Οικονομία. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η SviluppoMarcheSpA, Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Marche της Ιταλίας.

Περισσότερα >>


 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso