banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


 

poly sump

Poly -SUMP

INTELLIGENT ENERGY EUROPE P ROGRAMME
PolycentricSustainableUrbanMobilityPlan – Σχέδιο Πολυκεντρικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Οι περιφέρειες διάχυτων αστικών χρήσεων (“diffusecityregions) ορίζουν περιοχές όπου οι αστικές λειτουργίες (εργασία, ψυχαγωγία, κ.ο.κ.) διαχέονται σε ένα πολυκεντρικό ιστό συμπαγών πόλεων και χωριών όπου κατοικία και οικονομικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κατά μήκος των συνδετήριων οδών. Τέτοιες περιοχές δημιουργούν ισχυρή εξάρτηση στη μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Περισσότερα >>


logo INVOLVE

IN VOLVE

INTERREG IVC
INNOVATION & ENVIRONMENT REGIONS OF EUROPE SHARING SOLUTIONS

Συνεργασία  δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Διαχείριση Κινητικότητας 

Σκοπός του έργου είναι να μεταφέρει στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς καλές πρακτικές που έχουν ως στόχο τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ σε περιοχές με αυξημένη κίνηση όπως είναι οι βιομηχανικές περιοχές, τα εμπορικά και αθλητικά κέντρα, με την ενεργό συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερα >>


logo rits

RITS -Net

INTERREG  IVC
INNOVATION & ENVIRONMEN TREGIONS OF EUROPE SHARING SOLUTIONS
Δίκτυο Περιφερειών για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 

Το δίκτυο «RITS» ανταποκρίνεται σε μια επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της βιωσιμότητας των περιφερειακών πολιτικών για τις μεταφορές μέσω της χρήσης της τηλεματικής ή των Ευφυών Συστημάτων για τις Μεταφορές (ITS).

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αστική κινητικότητα, το σχέδιο δράσης των ITS, η Κοινοτική Οδηγία (2010/40/EU) για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και η Λευκή Βίβλος-Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών (για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών) δίνουν όλο και περισσότερη έμφαση στη χρήση των ITS ως εργαλείο διαχείρισης των πολιτικών για τις μεταφορές.

Περισσότερα >>


logo bambini

BAΜBINI

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME
Κοινωνικοποίηση για καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές μετακινήσεις

Στόχος του έργου είναι η προώθηση των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και μετακίνησης στις ηλικίες 0-6, όταν δηλαδή το παιδί δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς και μετακίνησης του και αρχίζει να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του ως μετακινούμενος. Το έργο δεν στοχεύει μόνο στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών, αλλά και των παιδαγωγών και των γονέων τους.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου θα εργαστεί για την προώθηση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης στις ηλικίες 3-6, και κυρίως στις ηλικίες 3-4, δηλαδή στους μαθητές των παιδικών σταθμών.

Περισσότερα >>


logo Delta

DELTA

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Συντονισμένες δράσεις για την προώθηση αποδοτικών διασυνδέσεων μεταξύ πολλαπλών μέσων μεταφοράς

Στόχοι του έργου

Το ερευνητικό έργο DELTA «Συντονισμένες δράσεις για την προώθηση αποδοτικών διασυνδέσεων μεταξύ πολλαπλών μέσων μεταφοράς», εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και αφορά περιοχές που παρουσιάζουν έντονες και εποχιακές μεταβολές στη ζήτηση για μεταφορές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, την κατανάλωση ενέργειας, την επιμήκυνση του χρόνου ταξιδιού και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Το έργο καθορίζει εργαλεία ευφυούς κινητικότητας και κατευθυντήριες πρακτικές και πολιτικές σχετικά με τη διαχείριση της εποχιακής ζήτησης για μεταφορές σε περιοχές, που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα.

Περισσότερα >>


MobinetLOGO

Mobi-NET

INTELLIGENT ENERGY EUROPE  PROGRAMME
Ανάπτυξη διεθνούς δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών με θέμα τη Βιώσιμη Κινητικότητα στις Μεταφορές με στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου Κινητικότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και την πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας

Στόχοι του έργου

Το έργο Mobi-ΝΕΤ έχει δύο βασικούς στόχους:

  • Τη συνεργασία φορέων με το ευρύ κοινό, με τη δημιουργία προσβάσιμων σημείων πληροφόρησης (Info Points), όπου οι πολίτες θα εκπαιδεύονται και θα ενημερώνονται για εναλλακτικούς, καινοτομικούς και μη, τρόπους μετακίνησης αντί του ιδιωτικού ΙΧ και θα ενθαρρύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.
  • Την επαφή των τοπικών Αρχών, με υπηρεσίες και φορείς - εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των Μεταφορών με στόχο τη πληροφόρηση και τη συνεργασία τους. Επίσης στοχεύει στην εκπαίδευση  μαθητών στα σχολεία (της δευτεροβάθμια)ς και να ενθαρρύνει την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε αυτά.  Απώτερος στόχος είναι τελικά η επίτευξη περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των εμπλεκομένων και η ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Περισσότερα >>


 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso