banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ


 


logo react

REACT
Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία


Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, συμμετέχει ως εταίρος, στο καινοτόμο ανθρωπιστικό έργο “REACT 2021” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki). Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Το πρόγραμμα REACT αποτελεί μέρος του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», που υλοποιείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περισσότερα >>


 CONNECTION logo rgb

CONNECTION
CONNEcting Cities Towards Integration actiO
N

ASYLUM, MIGRATION and INTEGRATION FUND (AMIF)

Το έργο CONNECTION (CONNEcting Cities Towards Integration actiON) συντονίζεται από το EUROCITIES (δίκτυο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων), με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων από το MigrationWork. Δημιουργεί ένα περιβάλλον διακρατικής διαδικασίας ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Στοχεύει να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να κατανοήσουν πώς εκπονούνται και υλοποιούνται πολιτικές ένταξης των προσφύγων και μεταναστών.

Περισσότερα >>



logo react

REACT
(Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki)


Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των προσφύγων στη χώρα μας, με τη δημιουργία σχετικών δομών,με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί ανθρωπιστικό από το 2016, έργο με τίτλο “REACT” (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki), σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστή του Εταιρικού Σχήματος που δημιουργήθηκε και με τη συμμετοχή των Δήμων Νεάπολης – Συκεών, Καλαμαριάς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΧΑΝΘ, των ΜΚΟ PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας και Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Στο εταιρικό σχήμα του έργου, από την 1 Ιανουαρίου του 2018, συμμετέχει και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε.

Περισσότερα >>


            PAL PUSH Logo 1

“Δίκτυο PAL για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Ρομά” 2017-1-CZ01-KA204-035425


Στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + «ΚΑ2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Δίκτυο PAL για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των Ρομά» 2017-1-CZ01-KA204-035425 (PAL Network for Support of the Roma Entrepreneurship) που αφορά στην ενίσχυση των Ρομά στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόγραμμα PAL στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και τη σύσταση Συμβουλίου ένταξης των Ρομά.

Περισσότερα >>


banner ctrl alt erasmus


Ctrl+Alt+EnterPrise.
Self-employment for social inclusion of vulnerable people

To «Ctrl + Alt + Enterprice. Αυτο-απασχόληση για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά Ομάδων» είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση των ευάλωτων κοινωνικά ατόμων.
Ο επικεφαλής εταίρος είναι ο Azienda Socio Sanitaria No. 5 (AAS5) από την Ιταλία σε συνεργασία με:
Municipality of Pordenone - Ambito Urbano 6.5 (φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών) - Ιταλία
Soform Scarl - Ιταλία
Social Cooperative Itaca - Ιταλία
Mag Verona - Ιταλία
Epralima - Escola Profissional do Alto Lima - Πορτογαλία
Skup - Skupnost privatnih zavodov - Σλοβενία
Ανατολική Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης – Ελλάδα

Περισσότερα >>


logo PAL 1

“Fighting discrimination and anti-Gypsyism in Education and Employment in ΕU ”(PAL)


Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταιρος στο Ευρωπαϊκό έργο: JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8115 “Καταπολέμηση των διακρίσεων και αντι - αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ ” (PAL) της DG-Justice (Γενικη Διεύθυνση Δικαιοσύνης της ΕΕ).

Στόχοι του έργου

Το πρόγραμμα PAL στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να προωθήσει μια σειρά από δρασεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και τη σύσταση Συμβουλίου ένταξης των Ρομά.

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της συμμετοχής των νέων Ρομά, μεσα από τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων σχετικών με πρακτικές της νεολαίας των Ρομά και την ενίσχυση πρωτοβουλιών, όπου η συμμετοχή των Ρομά είναι το κλειδί για την μακροπρόθεσμη αλλαγή στον τομέα της απασχόλησης
τους.

Περισσότερα >>


LOGOS synkoinon GR

Συ.Ν.Κοινωνία Εν Δράση


Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ANATOΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση, Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση, στα πλαίσια του Προγράμματος  «Είμαστε όλοι Πολίτες» του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, EEAGrants με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων με στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση, αξιολόγηση και διάδοση προτάσεων και καλών πρακτικών, εφαρμογών και τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΚΟ, τοπικών φορέων και αρχών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης της κοινωνικής περιθωριοποίησης παιδιών και νέων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, νέων με παραβατική συμπεριφορά και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας. Η υλοποίηση του στόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης δράσεων, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου Πρόληψης και Διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας, με την ανάπτυξη συμπράξεων ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερα >>


logo-as web

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ)
Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Στόχος του Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ), δημιουργώντας σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Η παρέμβαση, μέσω της ενεργοποίησης του τοπικού κοινωνικού ιστού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων απασχόλησης της Αν. Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, προώθησης ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ.

Περισσότερα >>


logo topsa

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)
«Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΡΩΤ.Α.», στην υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Στόχος του Σχεδίου, είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και Κοινωνικών Εταίρων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μέσω της διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό το Σχέδιο Δράσης έχοντας ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας τεσσάρων Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια συνεκτική παρέμβαση στήριξης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικής κοινότητας, για την προώθηση της απασχόλησης, της ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περισσότερα >>


LOGO IQ small

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)
Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»

Στόχος του Σχεδίου είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην Απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, ως προσωπικό τμημάτων RnD ή την Αυτοπασχόληση ως νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εταίροι μικρών επιχειρήσεων.

Περισσότερα >>


logo-syntopos

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)
Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών
ΣΥΝ - ΤΟΠΟΣ  

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Στρατηγική για Συμμετοχική Τοπική Ανάπτυξη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών –ΣΥΝ-ΤΟΠΟΣ" για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών».

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών. Μέσω της υλοποίησης της πράξης έχουν σχεδιαστεί δράσεις που θα μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα τόσο για την τοπική ανάπτυξη όσο και για την βελτίωση της θέσης και της κατάστασης των ωφελουμένων του έργου. Όλες οι σχεδιαζόμενες δράσεις αλληλοσυμπληρώνονται και στοχεύουν στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή νέων παρεμβάσεων για να αναπτύξουν ένα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών που στερείται προοπτικών απασχόλησης, κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω και της οικονομικής κρίσης

Περισσότερα >>


e-Βοήθεια Στο Σπίτι
Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη 

Το έργο υλοποιείται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για λογαριασμό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως υποστήριξης πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων πληθυσμού (ασθενών, ηλικιωμένων, μοναχικών ατόμων, ΑΜΕΑ) που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης και ειδικότερα σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (πχ λιποθυμία, πτώση, απομάκρυνσης από τον δηλωμένο τόπο κατοικίας ατόμων που πάσχουν από altzheimer), με την συνεργασία με των υφιστάμενων κρατικών (ΕΚΑΒ, ΕΣΥ κλπ.) και δημοτικών δομών πρόνοιας («Βοήθεια στο σπίτι») και παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Περισσότερα >>


Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006
«Συμμετοχή για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη της Δυτικής Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης»,
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Με  Φορέα Υλοποίησης την  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και Τελικό Δικαιούχο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, υλοποιήθηκε η Δράση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, του Σχεδίου «Συμμετοχή για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη της Δυτικής Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης», στην οποία εντάχθηκαν συνολικά 80 άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, κάτοικοι των Δήμων Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Κουφαλίων, Χαλκηδόνας και Καλλιθέας. Στόχος της Δράσης ΣΥΥ ήταν η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων και περιορισμών, με την ενίσχυση και ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες προώθησης της απασχόλησης των ατόμων και ένταξής τους σε παρεμβάσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Περισσότερα >>


Βοήθεια Στο Σπίτι
«Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης»
Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006 

Η Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτούργησε από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» του Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006 στο Δήμο Πεύκων. Η Μονάδα  στεγάστηκε σε παραχωρημένο χώρο του Δήμου Πεύκων στη διεύθυνση: Γ. Παπανικολάου 82, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα >>


«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Καταπολέμηση της Ανεργίας & της Υποαπασχόλησης στις φθίνουσες περιοχές του Ν. Χαλκιδικής
(Βόρεια & Κεντρική Χαλκιδική)»
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποίησε τη Δράση Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.), με στόχο τη κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και η ενδυνάμωση και εμψύχωση των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Η Δράση ΣΥΥ απευθύνθηκε σε 35 ωφελούμενους του Σχεδίου, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει τη Δράση Συμβουλευτικής του σχεδίου και έχρηζαν περαιτέρω υποστήριξης, με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Περισσότερα >>


 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας»
Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Τοπικής Οικονομίας: Υπηρεσία υποστήριξης Παλιννοστούντων, Ανέργων γυναικών, Οικονομικών Μεταναστών και Ευπαθών ομάδων

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, συμμετείχε στη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης παλινοστούντων, οικονομικών μεταναστών και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, του Δήμου Θερμαϊκού, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης, Πληροφόρησης και Απασχόλησης, καθώς και ατομική και ομαδική Στήριξη και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Στο εταιρικό σχήμα υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης συμμετείχαν, εκτός της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Περισσότερα >>


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας»  «Αναζωογόνηση της περιοχής εργατικών κατοικιών του Φοίνικα στην Καλαμαριά»

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε  στο πρόγραμμα ως τελικός δικαιούχος της Δράσης Συμβουλευτικής Ανέργων Ανδρών και Γυναικών κατοίκων Φοίνικα Καλαμαριάς. Βασικός στόχος του Έργου ήταν η  άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και ιδιαίτερα τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε προσωπικό, κοινωνικό κι επαγγελματικό επίπεδο και η συμβολή  στη δημιουργία των συνθηκών που θα  διευκολύνουν την κοινωνική συμμετοχή και την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Περισσότερα >>


Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης και Απασχόλησης του Τοπικού Εργατικού Δυναμικού»

Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των ωφελούμενων, η βελτίωση και ενίσχυση των προσόντων τους και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο στόχος ήταν  η προώθηση στην απασχόληση ενός δυναμικού που μένει στο περιθώριο και η άμβλυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. Η συνεισφορά στην πρόληψη της ανεργίας και η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας επιτεύχθηκε με την υλοποίηση μιας σειράς ποιοτικών  και στοχευόμενων παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής του mainstreaming τόσο για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσο και για άλλες πληθυσμιακές ομάδες λόγω του αποκλεισμού που υφίστανται από την αγορά εργασίας.

Περισσότερα >>


NOSTOS
Α.Σ.«ΝΟΣΤΟΣ» 
Κ.Π. EQUAL,
«Διευκόλυνση της Πρόσβασης & της Επιστροφής στην  Αγορά Εργασίας»
Υπ.Απασχ. & Κοινων.Προστασίας - Γεν.Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών & Α.Π.-Ειδική Υπηρεσία Διαχ.Προγράμματος EQUAL 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΟΣΤΟΣ» για την υλοποίηση του έργου ΝΟΣΤΟΣ, το οποίο αφορούσε την ανάπτυξη παρεμβάσεων με στόχο την συμβολή στην πρόληψη και διαχείριση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση (trafficking). Επιπλέον, στόχος του έργου η ανάπτυξη και προώθηση νέων πρακτικών και παρεμβάσεων για την πρόληψη και διαχείριση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων, με σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και πρόσβασης  των θυμάτων  trafficking  σε ποιοτικές υπηρεσίες αρωγής, προστασίας και κοινωνικής υποστήριξης.

Περισσότερα >>


sima 5 3 copy

«ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ: Οι Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής Εξέλιξης»
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπερ των Γυναικών» , Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματικη Κατάρτιση 2000-2006» 

Το Σχέδιο Δράσης, με περιοχή παρέμβασης τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της γυναικείας απασχόλησης, πρότεινε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, υπέρ των γυναικών (ανέργων-εργαζομένων), στοχεύοντας στην ενδυνάμωση τους, στην προετοιμασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, στην πολύπλευρη υποστήριξη τους ώστε είτε να αναλάβουν επιτυχώς επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε να προωθηθούν σε θέσεις απασχόλησης σε µία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Περισσότερα >>


logo veltiasis

Βελτι@ασις
Βελτίωση της Υγείας με την Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Κέντρα Yγείας & Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία της Περιφέρειας Κεντρικής / Β2 / LEADER ΙΙ

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Η εφαρμογή περιελάμβανε:

 • Παραγωγή λογισμικού  (Ιατρικός φάκελος, Ασφαλιστικά ταμεία, Συνταγολόγια – Φάρμακα, Επιδημιολογικές μελέτες, εμβολιασμοί, επείγοντα περιστατικά, πρώτες βοήθειες, οργάνωση επισκέψεων, εφημερίες και άδειες προσωπικού)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού (Δίκτυο Η/Υ για κάθε ΚΥ, Η/Υ και περιφερειακά σε Αγροτικά ιατρεία (Α.Ι),Διασύνδεση Κ.Υ και Α.Ι)
 • Κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση του συστήματος που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις
 • Ανάπτυξη εφαρμογής και αξιολόγηση της πιλοτικά στο Κ.Υ Θέρμης και τα τέσσερα Περιφερειακά (Αγροτικά) Ιατρεία του.
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε ένα ακόμα Κ.Υ του Νομού Θεσσαλονίκης και σε ένα Κ.Υ σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους Νομούς της Περιφέρειας

Περισσότερα >>


ΒΕΛΤΙΑΣΙΣ ΙΙ

Πιλοτικό Έργο Ανάπτυξης Δικτύων Τηλειατρικής: Βελτίωση της υγείας στις αγροτικές περιοχές με την εφαρμογή της πληροφορικής σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά (Αγροτικά ) Ιατρεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κοινοτική Πρωτοβουλία RISI+

Στόχοι του προγράμματος:

 • Καλύτερη περίθαλψη ενός πολύ μεγάλου τμήματος του πληθυσμού
 • Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Εκμετάλλευση της πληροφορίας για χρήση από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία
 • Συνταγολόγια – Φάρμακα
 • Επιδημιολογικές μελέτες
 • Εμβολιασμοί πληθυσμού
 • Οδηγίες σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών σε απομακρυσμένες περιοχές
 • Πρώτες βοήθειες
 • Η επίδειξη των σημαντικών πλεονεκτημάτων τα οποία προκύπτουν με την εισαγωγή της πληροφορικής στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία
 • Η εγκατάσταση της κεντρικής εφαρμογής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και η διασύνδεση του μετα Κέντρα Υγείας μέσω δικτύου VPDN αποτελούν συνέχεια του έργου «Βελτίασις» της Leader II και υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ενωσης  (Πρωτοβουλία RISI+), από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Περισσότερα >>


 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso