banner logo site gr  

  

ΝΕΑ

2η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) Έργο RUMORE / Interreg EUROPE

Η 2η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) του έργου RUMORE του Προγράμματος Interreg EUROPE πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες, 5 Δεκεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την παρουσίαση των καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν από τους εταίρους στην πρόσφατη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου στο Almelo Ολλανδίας.

Στην αρχή παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές από την επίσκεψη στην Ολλανδία, δηλαδή:

 • «Πράσινη και Βρώσιμη πόλη» του Hof van Twente, με διάσπαρτη καλλιέργεια φυτών και λαχανικών μέσα στον αστικό ιστό της πόλης
 • Βιολογικό Κέντρο του Viermarken, Enschede, μια φάρμα με καλλιέργειες λαχανικών στα όρια του αστικού ιστού
 • Δήμος του Άλμελο: στρατηγική ανάπτυξης τοπικής κατανάλωσης με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κατανάλωσης τοπικών προϊόντων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης
 • Καλή πρακτική ARTIE του Luneburg, ως ένα περιφερειακό σύστημα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, με κομβικά σημεία εξυπηρέτησης στις μεγάλες πόλεις αλλά και μικρά σημεία τύπου “one stop shop” σε μικρές και μεσαίες πόλεις
 • Η καλή πρακτική «Milano Metropoli Rurale” για τη συνεργασία της αγροτικής περιοχής πέριξ της Μητροπολιτικής περιοχής του Μιλάνο με την ίδια την πόλη του Μιλάνο
 • Το Cluster Αγροδιατροφής και το Cluster Αγροδιατροφής Υψηλής τεχνολογίας της Λομβαρδίας για την ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών συστημάτων ως ένα ενιαίο οικοσύστημα, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία
 • Dutch cuisine: πρωτοβουλία της πόλης του Άμστερνταμ για τη διασύνδεση της τοπικής κουζίνας με τοπικούς παραγωγούς

 Από τις παραπάνω καλές πρακτικές, οι Έλληνες εταίροι του έργου επισήμαναν τα κατά την άποψή τους ενδιαφέροντα στοιχεία.

Για ορισμένες από τις πρωτοβουλίες, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη δυνατότητα μεταφοράς τους στην Ελληνική πραγματικότητα, ενώ για άλλες ότι υπάρχουν ήδη, αυτούσιες ή ως παραλλαγές και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι μέχρι σήμερα ληφθείσες καλές πρακτικές από την Κεντρική Μακεδονία:

 • Αγροδιατροφική σύμπραξη: μια προσπάθεια για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ κλάδων και τομέων αλλά και ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων , με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και μεταποίησης καθώς και την προώθηση και προβολή δράσεων γύρω από τον αγροδιατροφικό τομέα
 • ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑΒ: για την εξέταση της βιοποικιλότητας και την αξιοποίησή της με στόχο τη δημιουργία νέα αγροδιατροφικών αλυσίδων αξίας
 • Neuropublic και ΓΑΙΑ / Επιχειρείν: για τη βελτίωση της παραγωγής ελιάς μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες
 • Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή: το παράδειγμα της χρηματοδότησης της ΑΓΣ για την παροχή πλήρους υποστήριξης αγροτών για μια περίοδο με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής τους και της εν γένει επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
 • Agrodesign Cluster: ως μια πλατφόρμα συνάντησης και διερεύνησης συνεργασίας παραγωγών και σχεδιαστών (designers) στο αγροδιατροφικό τομέα

Κατόπιν, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και επαφών της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το εργαλείο πολιτικής στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης του Εργαλείου Πολιτικής 1.β και συγκεκριμένα οι προτεινόμενες δράσεις:

Δημιουργία κοινής δομής διαμεσολάβησης (one -stop liaison office) μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ΠΚΜ

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης από φορείς καινοτομίας καθώς και η υποστήριξη των φορέων Έρευνας και Καινοτομίας που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης (κουπόνια καινοτομίας)

Ένταξη αγροτικών – αστικών συνεργασιών στις προτεραιότητες του αγροδιατροφικού τομέα της RIS3

Προς διευκόλυνση της αντίληψης των μελών της Τ.Ο.Υ., δόθηκε μια γενική εικόνα του πώς αντιμετώπισαν τη βελτίωση του εργαλείου πολιτικής τους ορισμένες από τις συμμετέχουσες περιφέρειες – εταίρους.

Τέλος, στο κλείσιμο της συζήτησης, οι εταίροι του έργου ζήτησαν από τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης να τους αποστείλουν τις εισηγήσεις - προτάσεις τους το συντομότερο δυνατό.

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso