banner logo site gr  

  

ΝΕΑ

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής στήριξης των Σχολικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμης σχολικού έτους 2016-2017

image

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς δήμου Θέρμης υλοποίησε πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης όλων των σχολικών κοινοτήτων του Δήμου ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα στήριξης των σχολικών κοινοτήτων ευθύνης του και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών κοινοτήτων του Δήμου και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.
Ο Δήμος Θέρμης ανάθεσε την υλοποίηση του προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης όλων των σχολικών κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψη του την εμπειρία της σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης συναφών ενεργειών.
Στόχος του Προγράμματος ήταν η ανάπτυξη παρεμβάσεων και υπηρεσιών ενδυνάμωσης και στήριξης των σχολικών κοινοτήτων όλων των βαθμίδων του Δήμου Θέρμης, αλλά και η πρόληψη και διαχείριση επιμέρους θεμάτων, μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά και έφηβους/ες, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να βοηθηθούν σε θέματα που τους απασχολούν, έχοντας κοντά τους έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, έναν ψυχολόγο.
Αναλυτικά, οι επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονταν στις σχολικές κοινότητες του Δήμου μέσω του Προγράμματος ήταν οι εξής:

  • Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Σχολικών Κοινοτήτων Μαθητών και Γονέων Θέρμης για την έναρξη του έργου

Στόχος των ενεργειών ενημέρωσης είναι η αναλυτική πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, καθώς και του συνόλου των γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις που θα παρασχεθούν με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση / ενίσχυση της συμμετοχής τους σε αυτές.

Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν επτά (7) Ενημερωτικές Συναντήσεις:

  • Τρεις (3) Ενημερωτικές Συναντήσεις με Διευθυντές και συλλόγους Νηπιαγωγών-Δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου / μία ανά δημοτική ενότητα.
  • Τρεις (3) Ενημερωτικές Συναντήσεις με Διευθυντές και συλλόγους καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου / μία ανά δημοτική ενότητα.
  • Μία (1) Ενημερωτική Συνάντηση με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Γονείς και Κηδεμόνες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου.

Παράλληλα, διανεμήθηκαν 5.000 Ενημερωτικά Φυλλάδια και 100 Αφίσες δημοσιοποίησης Έναρξης του έργου προς όλες τις σχολικές βαθμίδες του δήμου.

 

  • Συμβουλευτική Στήριξη (ατομική - οικογενειακή)

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 126 συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Θέρμης. Τα κύρια θέματα τα οποία έθεσαν ως αίτημα οι μαθητές/τριες και οι γονείς αφορούσαν: ζητήματα σχέσεων παιδιών-γονέων, ορίων εντός του οικογενειακού συστήματος, επιθετικότητας και βίας στις σχέσεις των παιδιών και των εφήβων, σχέσεις μεταξύ αδερφών, άγχος για τις επιδόσεις στο σχολείο αλλά και για τις επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κ.α.

Όλες οι συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές, είχαν συμβουλευτικό και όχι θεραπευτικό χαρακτήρα και διέπονταν από τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, που συνεπάγεται την τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών των συναντήσεων. Όπου κρινόταν απαραίτητο, πραγματοποιήθηκαν παραπομπές.

  • Ομάδες Στήριξης Γονέων

Υλοποιήθηκαν έξι (6) Ομάδες Στήριξης Γονέων και κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές/σχολικές μονάδες του δήμου. Κάθε ομάδα πραγματοποίησε οκτώ (8) δίωρες συναντήσεις, διάρκειας δύο ωρών, σε 15νθημερη ή εβδομαδιαία βάση. Οι ομάδες οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από τρεις (3) ψυχολόγους.

ti einai gia esas h sxoli goneon

Οι Ομάδες Στήριξης Γονέων είχαν στόχο να παρέχουν γνώσεις και πληροφόρηση (απόψεις της επιστήμης) και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, να αξιοποιήσουν τα «δυνατά στοιχεία» της οικογένειας για να βοηθήσουν τους γονείς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε προσωπικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, να θέσουν τις βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού και τέλος, στην πρόληψη προβλημάτων και στην προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του

Στις συναντήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 100 γονείς και τα βασικά θέματα που διαχειρίστηκαν ήταν: Σχεδιάζοντας το προφίλ του ιδανικού γονέα, τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας -Ανάγκες, ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά στάδια ανάπτυξης, Εφηβεία: ο δρόμος προς την ανεξαρτησία, Οικογένεια: Μορφές, όρια, Σχέσεις γονέων παιδιιών -εφήβων, συγκρούσεις, επιρροή συνομηλίκων, Συναισθήματα, Ενθάρρυνση & Αυτοεκτίμηση, Επικοινωνία - Ενεργητική ακρόαση, Σχολείο & Γονεϊκή Εμπλοκή & συμμετοχή, Απώλεια & αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, Κατάθλιψη, Εξαρτήσεις & Διαδίκτυο, Σεξουαλικότητα & έφηβοι, Άγχος και εξετάσεις

Σε κάθε ομάδα συζητήθηκαν ερωτήσεις και απορίες των γονέων τόσο κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όσο και μετά το πέρας των συζητήσεων και αφιερώθηκε επιπλέον χρόνος σε προσωπικές ερωτήσεις γονέων. Οι γονείς στήριξαν το θεσμό των συναντήσεων και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις. Κάποιοι από αυτούς κατέθεταν ,παράλληλα ή μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, αιτήματα για ατομική στήριξη τους στη διαχείριση προσωπικών θεμάτων που τους απασχολούσαν.

  • Ομάδα Στήριξης Εφήβων

photo sxoli 2016 2017

Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση Στοχευμένων Ομαδικών Παρεμβάσεων σε μαθητές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης. Ο στόχος των συναντήσεων ήταν να αποκτήσουν οι έφηβοι τα απαραίτητα «εργαλεία» για την αποτελεσματική διαχείριση του άγχους ώστε να καταφέρουν να διαχειρίζονται εποικοδομητικά τη δυσφορία που τους προκαλεί το έντονο άγχος με τη βοήθεια συζητήσεων, ειδικά διαμορφωμένων βιωματικών ασκήσεων, τεχνικών αναπνοής και χαλάρωσης. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά Δεκατέσσερις (14) Ομαδικές Συναντήσεις σε ομάδες Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 7 διαφορετικά σχολεία (3 Γυμνάσια & 4 Λύκεια), δίωρης διάρκειας.

  • Βραχύχρονα Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο τετράωρων βιωματικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: "Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους: ζητήματα ψυχοκοινωνικών σχέσεων στο σχολικό πλαίσιο". Στόχος των σεμιναρίων ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούσαν στην εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο αλλά και το ευρύτερο, την πρόληψη της αρνητικής συμπεριφοράς των μαθητών και την αναζήτηση πρακτικών εργαλείων για να συζητήσουν με τα παιδιά θέματα που αφορούν αξίες και κοινωνικά ζητήματα. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 35 εκπαιδευτικοί.

 

 

 

 

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 

logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

iso