banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΝΕΑ

Πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:
«Ενίσχυση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας μέσα από Καινοτόμα Εργαλεία Δικτύωσης», του έργου AGREEN - ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Με επιτυχία οργανώθηκε από την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» - Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βασιλικών Διεθνές Συνέδριο για το έργο «AGREEN, Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin – ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» με τίτλο: «Ενίσχυση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας μέσα από Καινοτόμα Εργαλεία Δικτύωσης» δια ζώσης την Τρίτη 29 Ιουνίου 2022 στοMakedonia Palace.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδειχθούν τα ψηφιακά εργαλεία και οι πρακτικές για την ενίσχυση και προώθηση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας και των προϊόντων της, κάτι το οποίο και επιτεύχθηκε μέσα από τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Η κα Violeta Dimitrova-Naydenova, Project Coordinator του έργου Agreen από την Βουλγαρία, παρουσίασε την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες διαδικτύου του έργου AGREEN.

Το λόγο στη συνέχεια πήραν ο κος Νότης Αργυρίου, Phd Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ, INΕB/ΕΚΕΤΑ, παρουσιάζοντας τον Ψηφιακό Κόμβο Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) στον αγροδιατροφικό τομέα, για την αλυσίδα αξίας του ρυζιού, μια πιλοτική δράση της ΠΚΜ στο έργο INTERREG EUROPE RUMORE. Ο κος Αργυρίου αναφέρθηκε στην πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας ρυζιού μέσω της τεχνολογίας blockchain, η οποία θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, και θα αφορά τους παραγωγούς ρυζιού από την περιοχή της Χαλάστρας. Μέσω ενός QR Code, ο καταναλωτής θα μπορεί να έχει όλη την πληροφορία σχετικά με το προϊόν (παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία) που προτίθεται να αγοράσει.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με συζήτηση πάνω στα ερωτήματα που τέθηκαν από τις παρουσιάσεις.

Agreen 28062022 after02Στο δεύτερο μέρος η κα Βίκυ Κρυσταλλίδου, Phd Γεωπόνος – Ζωοτέχνης από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, παρουσίασε τις δράσεις της ΑΓΣ γύρω από τις ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλείο για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα και συγκεκριμένα τη δράση INOFA – Internet of Food Alliance. Στο πλαίσιο της δράσης έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού στη γεωργία και στην κτηνοτροφία σχετικές με την έξυπνη γεωργία, την ιχνηλασιμότητα και την καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της, μέσω βίντεο, ειδικοί που ασχολούνται με την γεωργία και την Κλιματική Αλλαγή αναφέρθηκαν στις δυνατότητες και τους τρόπους μείωσης του αποτυπώματος των προϊόντων. Επίσης, πάλι μέσω βίντεο, παραγωγοί από το Μεταξοχώρι Κιλκίς και κτηνοτρόφοι από τον Εχίνο Ξάνθης αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους από την συμμετοχή τους στο δίκτυο INOFA και την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στα χωράφια και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κου Αριστοτέλη Ταγαράκη, Phd -Ερευνητής Γ του ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ ο οποίος παρουσίασε τα εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα για την Έξυπνη Γεωργία και τη Γεωργία Ακριβείας και πως τα καινοτόμα εργαλεία που αναπτύσσονται βοηθούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Η τελευταία παρουσίαση, πραγματοποιήθηκε από την κα Violeta Dimitrova-Naydenova, Project Coordinator, και αφορούσε μια καλή πρακτική από την περιοχή του Dobrich στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα μιας καθετοποιημένης κτηνοτροφικής μονάδας η οποία καλλιεργεί τις ζωοτροφές που χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών των ζώων της μονάδας, παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας, τα οποία διαθέτει σε 50 μαγαζιά και όχι σε αλυσίδες super market, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διατηρεί άμεσες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα Βάσω Παπαδοπούλου MSc Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, οι εταίροι του έργου από Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Τουρκία. Επίσης, εκτός από τους εκπρόσωπους του Δήμου Θέρμης και του ΑΣ Βασιλικών, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΝΕΘ, η εταιρεία OECON, Ερευνητές, Γεωπόνοι, Επιχειρηματίες.

The project Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in The Black Sea Basin (AGREEN), Ref. No. BSB 1135 is funded by the Joint Operational Program for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument "Black Sea Basin 2014-2020", under Priority 1.2 "Increasing cross-border opportunities for trade and modernization of agriculture and related sectors".

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through the European Neighborhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

 

 

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso