banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΝΕΑ

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. με εκπροσώπους του νησιού της Αμμουλιανής, συμμετείχαν στο 2ο διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου “INTERREG MED “COASTING+”

Το έργο INTERREG MED “COASTING+ - Transferring Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism” έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου εργαλείου διακυβέρνησης για παράκτιες περιοχές με στόχο την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, βασιζόμενο στις αρχές του πρωτοκόλλου ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Aποτελεί την κεφαλαιοποίηση του έργου COASTING και έχει ως στόχο τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του σε νέες περιοχές ενδιαφέροντος.

Το διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο διεξήχθη στις 23 και 24 Νοεμβρίου, 2021, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στο οποίο συμμετείχαν και εκπρόσωποι των πιλοτικών περιοχών του έργου. Η πρώτη ημέρα του εργαστηρίου ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των πιλοτικών περιοχών. Μετά το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον Αναπτυξιακή Εταιρεία DUNEA της Κροατίας, ακολούθησε η παρουσίαση του έργου INTERREG MED “SUSTOWNS” από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ως εισαγωγική εισήγηση σχετική με τον βιώσιμο τουρισμό και την αειφόρο ανάπτυξη, παρουσιάζοντας μια διαφορετική προσέγγιση και μεθοδολογία για την αναζωογόνηση μικρών τουριστικών πόλεων και οικισμών, μέσω του βιώσιμου τουρισμού. Στην συνέχεια, έγινε η παρουσίαση των πιλοτικών περιοχών του έργου. Η περιοχή μελέτης η οποία έχει επιλεχθεί στην Ελλάδα για την πιλοτική εφαρμογή των δράσεων και της μεθοδολογίας του έργου είναι ο Δήμος Αριστοτέλη και πιο συγκεκριμένα, το νησί της Αμμουλιανής. Η εισήγηση έγινε από εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπως είναι τα πληθυσμιακά, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία του νησιού. Επιπλέον, έγινε αναφορά και στις πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στον Δήμο Αριστοτέλη και είναι σχετικές με τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Ο κάθε εταίρος του έργου παρουσίασε και τη δική του πιλοτική περιοχή. Οι εταίροι του έργου από την Ισπανία (FAMP) παρουσίασαν την πιλοτική περιοχή “Torremolinos City Council”, ο εταίρος UNICAL από την Ιταλία την “Comune di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro”, από την Βοσνία Ερζεγοβίνη παρουσιάστηκε η περιοχή “Neretva Canton” και από τον εταίρο FVMP από την Ισπανία παρουσιάστηκε η πιλοτική περιοχή “Sagunto City Council”. Η πρώτη ημέρα έκλεισε κάνοντας μια ανασκόπηση των όσων ειπώθηκαν και αναφέροντας το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του διήμερου εργαστηρίου, αρχικά έγινε η παρουσίαση από τον εταίρο του έργου FAMP της Ισπανίας, της μεθοδολογίας του έργου και των δράσεων οι οποίες προβλέπονται να υλοποιηθούν στις πιλοτικές περιοχές στο επόμενο διάστημα. Αυτές είναι αρχικά η καταγραφή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου το οποίο ισχύει σε κάθε πιλοτική περιοχή και αφορά τη διαχείριση των ακτών και τον βιώσιμο τουρισμό, η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της κάθε πιλοτικής περιοχής, η δημιουργία ενός μητρώου ενδιαφερομένων τοπικών φορέων και τέλος, η καταγραφή καλών πρακτικών από την κάθε Χώρα-εταίρο. Αποτέλεσμα θα είναι η συμμετοχική εκπόνηση μέσω εργαστηρίων τα οποία θα υλοποιηθούν σε κάθε πιλοτική περιοχή, ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης παράκτιων περιοχών για κάθε περιοχή-πιλότο και η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) για την εφαρμογή των στόχων και δράσεων που αυτό θα περιλαμβάνει. Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου είχε μια πιο διαδραστική προσέγγιση. Έγινε ο διαχωρισμός σε δωμάτια εργασίας των εταίρων του έργου και των συμμετεχόντων τοπικών φορέων και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις περιοχές μελέτης, απαντώντας παράλληλα σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχε ως στόχο σε μια πρώτη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της κάθε περιοχής-πιλότου.

Το 1ο και το 2ο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου INTERREG MED “COASTING+” αποτέλεσε μέσο για την μεταφορά της τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας του έργου προς τους νέους εταίρους και τις νέες πιλοτικές περιοχές. Με την υλοποίηση των δύο εργαστηρίων, σηματοδοτήθηκε η έναρξη των πιλοτικών δράσεων οι οποίες προβλέπεται να υλοποιηθούν στις πιλοτικές περιοχές.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Στο εταιρικό σχήμα του έργου COASTING+ συμμετέχουν έξι οργανισμοί από την Ισπανία, την Κροατία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Το έργο COASTING+ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες:

http://anatoliki.gr/en/co-financed-projects/local-development/1063-coasting

https://coasting.interreg-med.eu/

Για τον κατάλογο καλών πρακτικών του έργου, ακολουθήστε το παρακάτω link:

https://wikicoasting.eu/

 

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso