banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΝΕΑ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΔΕΛΤΑ (ΕΡΓΟ CONNECTION)

Από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις καθοδήγησης μεταξύ στελεχών των δήμων Θεσσαλονίκης και Δέλτα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CONNECTION (CONNEcting Cities Towards IntegrationactΙΟΝ), που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος ήταν η παρουσίαση από πλευράς του δήμου Θεσσαλονίκης (πόλη με εμπειρία στην ενταξιακή πολιτική) των στρατηγικών ένταξης προσφύγων/μεταναστών στο μητροπολιτικό δήμο και η παροχή καθοδήγησης και τεχνογνωσίας στα στελέχη του δήμου Δέλτα (δήμος με μικρότερη ενταξιακή εμπειρία) ώστε να συντάξει/τροποποιήσει το ενταξιακό του σχέδιο.

Στις συναντήσεις, που διοργανώθηκαν από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, υπό την καθοδήγηση του Eurocities και του Migration Work, (συντονιστές του έργου), συμμετείχαν εκτός των στελεχών των δήμων Θεσσαλονίκης, Δέλτα και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, στελέχη εταίρων του έργου REACT και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. Στις δια ζώσης συναντήσεις λήφθηκαν υπόψη όλοι οι ισχύοντες υγειονομικοί περιορισμοί λόγω covid-19.

Κατά την πρώτη μέρα, σε διαδικτυακή παρουσίαση, αναλύθηκαν από την Βιργινία Πολίτη, προϊσταμένη του τμήματος προσφύγων και μεταναστών του δ. Θεσσαλονίκης, τα Προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, μεταξύ άλλων στέγαση, τοπικά σχέδια ένταξης.

Τη δεύτερη μέρα, στην «αίθουσα Νερού» του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, ο Αναστάσιος Τελίδης, ειδικός σύμβουλος Δημάρχου για οικονομικά θέματα και θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, αναφέρθηκε διεξοδικά στις πολιτικές του Δήμου σε τοπικό επίπεδο και τις συνέργειές του με άλλους φορείς (διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών), ενώ η Στεφανία Πανταζή, συντονίστρια στη Θεσσαλονίκη της ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ, (εταίρος του έργου REACT) μίλησε για τις υπηρεσίες του Πολυϊατρείου και την έμφαση του φορέα στην προσπάθεια αυτονόμησης των ωφελούμενων σε θέματα υγείας.

Στα γραφεία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, την επόμενη ημέρα, η Ευαγγελία Τσιλιβαράκου, συντονίστρια του ΚΕΜ, η Ρόζυ Παναγιώτου, διαπολιτισμική μεσολαβήτρια και η Svetlana Drazovic, ωφελούμενή του, παρουσίασαν την εμπειρία τους από τη λειτουργία των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών και τις ανάγκες που καλείται να καλύψει σε επίπεδο υποδοχής και ένταξης.

Επίσκεψη στους χώρους του «Φιλοξενείου Αιτούντων Άσυλο» του δ. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε κατά την τέταρτη μέρα, με τον Μανόλη Ζούγκο, συντονιστή, να αναλύει τις υπηρεσίες της δομής σε 24ωρη βάση και τις τυχόν δυσκολίες που εμφανίζονται. Στη συνέχεια στον αύλειο χώρο της δομής έγινε από τον Ανδρέα Καραδάκη, στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων και του σχεδιασμού προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών και έδωσε διευκρινίσεις σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής / υλοποίησης δράσεων.

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με τις Βιργινία Πολίτη και Δωροθέα Κοκοζίδου, Associate Liaison Expert να συζητούν με τα στελέχη του δήμου Δέλτα Γρηγόρη Σαρίδη, ειδικό σύμβουλο του δημάρχου και Χρήστο Ναζλίδη, δημοτικό Σύμβουλο, επί του εκπονηθέντος Σχεδίου Ένταξης μεταναστών/προσφύγων, τον ευρύτερο στόχο του, τις πιθανές δυσκολίες, τις διορθώσεις/ τροποποιήσεις που θα ήταν καλό να αναλυθούν εκτενέστερα στο δημοτικό συμβούλιο. Ιδιαίτερη έμφαση και διεξοδική συζήτηση έγινε για τις διαδικασίες χρηματοδότησης, λειτουργίας και συντονισμού του ΚΕΜ, που αποτελεί έναν από τους πρώτους στόχους του σχεδίου δράσης ένταξης.

Ο συντονισμός των συναντήσεων και συζητήσεων έγινε από την Ευτυχία Κιβρακίδου, Διευθύντρια Διοικητικής - Οικονομικής Διαχείρισης και Έργων Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Επεσήμανε ότι η ημερήσια διάταξη των συναντήσεων διασφάλισε την στόχευση των εισηγήσεων και συζητήσεων στις ανάγκες του δήμου Δέλτα, η συνάντηση πέτυχε τον στόχο της και ήταν μια παραγωγική χρήση του χρόνου των παρευρισκομένων, ιδιαίτερα του δήμου Δέλτα. Τέλος, προγραμματίστηκε η 2η συνάντηση καθοδήγησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο Δήμο Δέλτα με επίσκεψη στελεχών του δ. Θεσσαλονίκης στις δομές ένταξης του δήμου Δέλτα.

 

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso