banner logo site gr1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

  

ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του προγράμματος «Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης, σχολικού έτους 2020-21»

Με τους γονείς να έχουν καταθέσει 135 αιτήσεις στη δράση «Σχολές Γονέων», τις συμμετοχές στις διαδικτυακές διαλέξεις να έχουν ξεπεράσει τις 210 και τα αιτήματα γονέων και μαθητών για συμβουλευτικές συναντήσεις να ξεπερνούν τα 170, η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποίησαν και φέτος το πρόγραμμα «Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης» για γονείς και μαθητές των σχολείων ευθύνης του Δήμου. Εστιάζοντας στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης & ενδυνάμωσης γονέων και παιδιών και στην αναβάθμιση της ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων, το πρόγραμμα ολοκλήρωσε τις δράσεις του παρέχοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και γονείς να συζητήσουν με ψυχολόγους προσωπικές ανησυχίες, να κατανοήσουν τυχόν δυσκολίες τους και να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ζωής. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν στους κατοίκους του δήμου Θέρμης.

Η σχολική χρονιά 2020-21 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά με την πανδημία να φέρνει πρωτόγνωρα δεδομένα στη σχολική καθημερινότητα. O Δήμος Θέρμης και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω του κορωνοϊού Covid-19, μερίμνησαν ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες/δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού να πραγματοποιηθούν με κυρίαρχο δίαυλο επικοινωνίας και μέσο συνάντησης το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές συναντήσεις έδωσαν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ψυχολόγων του προγράμματος και συμμετεχόντων και αποδείχθηκαν εξ ίσου αποτελεσματικές στη μετάδοση γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών.

Αναλυτικά, οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ήταν οι ακόλουθες:

Σχολές Γονέων

Σκοπός της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των γονέων και η ενδυνάμωσή τους στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου τους, ώστε να ανταποκριθούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο.

Υλοποιήθηκαν επτά (7) διαδικτυακές Σχολές/ομάδες γονέων. Οι πέντε (5) αφορούσαν σε γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μία εκ των οποίων ήταν Β κύκλου και δύο (2) σε γονείς με παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φέτος και κατόπιν αιτήματος των γονέων, κάθε σχολή πραγματοποίησε δέκα (10) δίωρες συναντήσεις. Η θεματολογία ήταν ποικίλη αλλά πάντα σε θέματα που αφορούσαν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, στις οικογενειακές σχέσεις και θέματα που επιλέχτηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες γονείς. Ειδικότερα, οι γονείς με παιδιά στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο συζήτησαν θέματα όπως ο ρόλος του γονέα και το «τέλειο» παιδί, οριοθέτηση και επικοινωνία, οικογενειακές σχέσεις και διαχείριση συγκρούσεων, εμπιστοσύνη, μυστικά και ψέματα, αυτοεκτίμηση και ενθάρρυνση, αυτονομία και αυτοπροσδιορισμός, αισθήματα και συναισθήματα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, φιλία και εκφοβισμός, προεφηβεία και εφηβεία. Οι γονείς με παιδιά στο γυμνάσιο και λύκειο επέλεξαν θέματα όπως εφηβεία, αλλαγές και συναισθήματα, ο ρόλος των γονέων στην εφηβεία, επικοινωνία με τα έφηβα παιδιά, οριοθέτηση και κίνδυνοι ενασχόλησης με την τεχνολογία, εφηβικές σχέσεις και συγκρούσεις με φίλους - οικογένεια, προκλητικές-αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, σεξουαλικότητα, φόβοι εφήβων και γονιών και η Μη βίαιη αντίσταση.

Κυρίαρχο θέμα σε όλες τις ομάδες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική και κοινωνική υγεία των παιδιών και της οικογένειας και η πρόκληση της νέας συνθήκης.

Στην τελευταία συνάντηση αξιολογήθηκε από τους ιδίους τους συμμετέχοντες το σύνολο των συναντήσεων δηλώνοντας ότι οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν από πολύ έως ικανοποιητικά. Στις ερωτήσεις: «Πόσο βοηθητική ήταν η ομάδα που συμμετείχατε στην καθημερινότητά σας ως γονιός;» & «Είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε, να εκφραστείτε και να ρωτήσετε τις απορίες σας κατά τη συμμετοχή σας σε ομάδες;» οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από πάρα πολύ-πολύ-αρκετά. Ο βαθμός κατάρτισης των εισηγητριών αναφορικά με το θέμα της κάθε συνάντησης κρίθηκε απόλυτα θετικός/ικανοποιητικός, ενώ αναφορικά με προτάσεις για τη βελτίωση των συναντήσεων κυριάρχησαν απόψεις όπως: Ανάλυση περιπτώσεων, συμπερίληψη ιστορίας, Περισσότερη συζήτηση, ενθάρρυνση ερωτήσεων ενώ οι συμμετέχοντες είδαν θετικά τις διαδικτυακές συναντήσεις αλλά προτιμούν τον συγκνδυασμό διαδικτυακών και δια ζώσης!

Ομιλίες-Διαλέξεις ευαισθητοποίησης κοινωνικού συνόλου

Η δράση αφορούσε στην οργάνωση και υλοποίηση ομιλιών - διαλέξεων προς γονείς για την ενημέρωση τους σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και θέματα που άπτονται της επικαιρότητας της χρονιάς που διανύουμε και των ενδιαφερόντων των γονέων.

Η θεματολογία επιλέχθηκε με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται της εξέλιξης παιδιών τους και της βελτίωσης της ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων και την ανάπτυξη του υγιούς διαλόγου μαζί τους, και αφορούσε στα εξής:

 • Εποικοδομητική μελέτη στο σπίτι. Από μάχη - Συμμαχία,
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Νέα πραγματικότητα- Νέες προκλήσεις,
 • Οικογενειακές συγκρούσεις: Ένας γρίφος για γονείς,
 • Εφηβικές Αναζητήσεις: Νέες συγκινήσεις, ριψοκίνδυνες συμπεριφορές & εξερεύνηση προσωπικών ορίων εφήβων,
 • Μοτίβα στην Συζυγική Σχέση: Συντροφικότητα & Γονεϊκότητα– Αυτονομία & Δέσμευση,
 • Μιλώντας στα παιδιά για την απώλεια και το θάνατο,
 • Σεξουαλικότητα, σεξ. ταυτότητα & αυτοδιάθεση,
 • Εργαζόμενοι γονείς & Ανατροφή των παιδιών

Τις διαλέξεις παρακολουθήσαν περισσότεροι από διακόσιους γονείς, οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις και κατέθεσαν τις ανησυχίες τους. Κάθε διάλεξη ολοκληρωνόταν με διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομιλητριών και συμμετεχόντων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ: Οι Έφηβοι & τα Συναισθήματά τους στην Covid εποχή

Αρχικά η δράση τιτλοφορούνταν πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής και αφορούσε σε δια-ζώσης συναντήσεις με μαθητές Α-Δ Δημοτικού. Η ανησυχητική κατάσταση εξάπλωσης του covid 19 στην πόλη μας με την επακόλουθη αδυναμία δημοσίων συναθροίσεων υπήρξε το ερέθισμα για την τροποποίηση της δράσης σε έξι (6) διαδικτυακές συναντήσεις/ διαλέξεις σε εφήβους με θέμα τα συναισθήματα τους.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν οι μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Θέρμης να καταθέσουν τις ανησυχίες τους και τις ανάγκες τους, με τελικό σκοπό την επίτευξη μιας συναισθηματικής ισορροπίας στη δύσκολη και πρωτοφανή περίοδο που διανύουμε.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν Σάββατο πρωί, ώστε να μην επηρεάζουν και επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τις παρακάτω θεματικές

 • Ευτυχία – Αισιοδοξία: Περιμένω καλά πράγματα να συμβούν στο μέλλον;
 • Ευαισθησία: Το ακατάστατο δωμάτιό μου δείχνει πως νιώθω. Δεν θέλω να σκέφτομαι!
 • Αυτοεκτίμηση: Αξίζω για αυτό που είμαι, με τις όποιες ελλείψεις μου, τα όποια λάθη μου!
 • Θυμός: ο δικός μου μηχανισμός άμυνας
 • Άγχος & Φόβος: Οι δυο όψεις της ζωής μου
 • Ανία-Απάθεια: Υπάρχει λειτουργική πλευρά στην πλήξη;

Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών (175 συμμετοχές) σε συνδυασμό τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ότι οι συναντήσεις τους βοήθησαν πολύ έως ικανοποιητικά καταδεικνύουν τη θετική εντύπωση και στήριξη που δέχτηκαν. Το ποσοστό 88% των μαθητών που θα ήθελε να συμμετέχει σε παρόμοιες συναντήσεις την επόμενη χρονιά, δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον για ανάγκη επικοινωνίας, αναζήτηση υποστήριξης και ικανοποίησης του αισθήματος του ανήκειν, ενώ στην ερώτηση για τις θεματικές που θα ήθελαν να αναπτυχθούν σημείωσαν τα ακόλουθα:

photo oloklirosi

Συμβουλευτική Στήριξη (ατομική - οικογενειακή)

Πραγματοποιήθηκαν 170 συναντήσεις συμβουλευτικής στήριξης, διάρκειας 60 λεπτών, σε ατομικό (γονέας ή παιδί) και οικογενειακό επίπεδο (με τους δυο γονείς ή όλη την οικογένεια), διατηρώντας το συμβουλευτικό χαρακτήρα. Οι συναντήσεις ελάμβαναν χώρα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, οι περισσότερες εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεφωνικής κλήσης, (βιντεο)κλήσης στο viber, skype ή zoom meetings και ένας μικρότερος αριθμός στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. είτε πριν το lockdown, είτε κατόπιν τηρώντας με όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Αφορούσαν σε διαπροσωπικές σχέσεις, διαχείριση δυσκολιών/συγκρούσεων, θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, ρόλοι, οριοθέτηση, σχολικό άγχος και άρνηση, διαζύγιο/απώλεια και συνέπειες στα παιδιά.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, με την έναρξη της σχολικής περιόδου πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για όλους τους γονείς παιδιών που φοιτούν στα σχολεία του δήμου, διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με τις δράσεις του έργου σε όλους του μαθητές μέσω των σχολείων και τοποθετήθηκαν αφίσες σε κάθε σχολική μονάδα και δημοτικά κτίρια του δήμου Θέρμης.

Τέλος είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε τη συμβολή, αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία με διευθυντές, εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων για την επιτυχία του προγράμματος.

Κάθε χρόνο παίρνουμε ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στις δράσεις μας και βελτιώνουμε τις υπάρχουσες ή προσθέτουμε νέες ώστε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των γονέων & μαθητών του δήμου μας.

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο και με ανανεωμένες δράσεις!

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso