banner logo site gr  

  

Οι δημόσιες αρχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ - 45 Καλές Πρακτικές, 50 Επιδεικτικές Επισκέψεις και το έργο PURE COSMOS συνεχίζεται

Σε μόλις δύο χρόνια από τα συνολικά πέντε, οι εταίροι του προγράμματος PURE COSMOS Interreg Europe έχουν εντοπίσει έως σήμερα 45 καλές πρακτικές και έχουν διοργανώσει περίπου 50 Επιδεικτικές Επισκέψεις. Αυτό έδωσε τη βάση με σκοπό την εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων δράσης με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Η υλοποίηση του έργου PURE COSMOS/Interreg Europe ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016. Από τότε οι εταίροι από την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ισπανία συνεργάζονται ενεργά με τους περιφερειακούς τοπικούς φορείς με σκοπό να κατανοήσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και να βρουν νέους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω επιλεγμένων εργαλείων πολιτικής.

Οι Τοπικές Ομάδες Υποστήριξης (LSG), αποτελούμενες από εκπροσώπους των τοπικών, περιφερειακών και διαχειριστικών αρχών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, του εμπορικού επιμελητηρίου, των ΜΜΕ και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Οι αξιολογήσεις από Εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες που οργανώθηκαν από κάθε εταίρο κατά το πρώτο έτος, έδωσαν την ευκαιρία σε ορισμένους εμπειρογνώμονες να συναντηθούν με τους εμπλεκόμενους τοπικού φορείς προκειμένου να προσφέρουν πιθανές λύσεις και συστάσεις - όλες με στόχο να καταστήσουν το επιχειρηματικό κλίμα για τις ΜΜΕ πιο διαφανές και αξιόπιστο.

Κατά την Αξιολόγηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που οργανώθηκε 31/1 - 1/2/2017, οι Εμπειρογνώμονες συνέστησαν καλές πρακτικές τόσο για τη στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και για τη σύσταση και δικτύωση των start-ups, αναγνωρίζοντας πως οι τελευταίες μπορούν να αποτελέσουν τη λύση για την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Σχεδόν 50 Επιδεικτικές Επισκέψεις οργανώθηκαν, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσφέρουν παραδείγματα καλών πολιτικών και πρακτικών στους άλλους εταίρους του έργου αλλά και στους τοπικούς/περιφερειακούς φορείς λήψης αποφάσεων. Οι Επιδεικτικές Επισκέψεις αποτέλεσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ διοργάνωσε Επιδεικτική Επίσκεψη σε θερμοκοιτίδες της Θεσσαλονίκης καθώς και σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στις 21 και 22 Μαρτίου 2017 με συμμετέχοντες εκπροσώπους από το Δήμο της Γένοβας της Ιταλίας και από την Περιφέρεια Usti της Τσεχίας καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης.

Στο Μητρώο Καλών Πρακτικών που δημιουργήθηκε από το έργο, προστίθενται συνεχώς καλές πρακτικές. Σήμερα αριθμούνται 45. Πρόκειται για καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν οκτώ σημαντικά θέματα πολιτικής: μοντέλο υπηρεσίας μιας στάσης, κυβερνητική επιχείρηση, ψηφιακή προεπιλογή, πιο αποτελεσματικές και διαφανείς δημόσιες υπηρεσίες, αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΜΜΕ, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Καλές πρακτικές για τη μελέτη έχουν συγκεντρωθεί όχι μόνο εντός του εταιρικού σχήματος, αλλά και πέρα από αυτό, με συνεισφορές των οργανισμών της Ουαλίας, της Ιρλανδίας, της Εσθονίας και της Δανίας. Το μητρώο διατίθεται στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/purecosmos/library/#folder=250.

Σήμερα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης με κάθε εταίρο να οργανώνει το προσεχές διάστημα Εργαστήριο Εισαγωγής καλών πρακτικών που γνώρισε μέσα από το έργο. Κάθε εργαστήριο θα περιλαμβάνει σχετικούς - με την υπό υιοθέτηση καλή πρακτική - εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς στην εκπόνηση του σχεδίου δράσης τους και στη διαδικασία εισαγωγής.

 

 

 

 

 

Για περισσότερα νέα κάνετε κλίκ εδώ

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 

logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

iso