banner logo site gr  

  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο PAL

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος JUSTICE - PAL με τίτλο “Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ” μαζί με 23 ακόμη εταίρους από το Βέλγιο, Γαλλία, Τσεχία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ελλάδα.

Το έργο είχε ως στόχοι να προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση των Ρομά, κυρίως των νέων Ρομά, μέσω της κατάρτισης και πληροφόρησης των ίδιων των Ρομά, των δασκάλων τους και ατόμων εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν τους Ρομά, για τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη των Ρομά. Επιπλέον, αποσκοπούσε στην ενίσχυση πρωτοβουλιών, όπου η συμμετοχή των Ρομά ήταν το κλειδί για την μακροπρόθεσμη αλλαγή στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης τους.

Διάρκεια Έργου: 04.01.2016 -04.01.2018
Επικεφαλής Εταίρος: Πανεπιστήμιο Limbourg, Βέλγιο, (UC Limbourg)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

Hλεκτρονική Βάση δεδομένων: Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ συμμετείχε στη συλλογή, μέσω μελετών και ερευνών, δεδομένων και πληροφοριών για τον πληθυσμό των Ρομά, και ειδικότερα για την εκπαιδευτική και εργασιακή κατάσταση των Ρομά και την οικονομική τους κατάσταση, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους στις οκτώ (8) χώρες-εταίρους του έργου PAL. Περισσότερες από 100 αναφορές αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Μπορείτε να δείτε πατώντας στο ακόλουθο λινκ την πλήρη Hλεκτρονική Βάση δεδομένων: Θησαυρός ερευνών & άρθρων για την εκπαιδευτική και εργασιακή κατάσταση των Ρομά στις 8 χώρες-εταίρους του έργου PAL

Συνέντευξη Τύπου: την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 στην αίθουσα Timber I του Porto Palace Hotel.Pal oloklirosi 01 Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθησαν περισσότερα από 50 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους, τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και τα αποτελέσματά τους καθώς επίσης και τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα στο πλαίσιο του έργου PAL.

Διήμερη Διεθνής Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εταίρων του έργου: στις 29 - 30 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή σαράντα (40) εταίρων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Τα θέματα της Pal oloklirosi 02συνάντησης αφορούσαν στο συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, στην παρουσίαση υλοποιηθέντων δραστηριοτήτων, στην εξέλιξη, πρόοδο και προγραμματισμό επόμενων δραστηριοτήτων του έργου καθώς και στις ενέργειες ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Νηπιαγωγείο στον οικισμό Αγίας Σοφίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, όπου φοιτούν 45 Ρομά μαθητές και να συζητήσουν με τα παιδιά και τους κατοίκους της περιοχής ενώ, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και της Απασχόλησης από τον πατέρα Αθηναγόρα Λουκατάρη, μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον κ Σαμπάνη Παναγιώτη, πρόεδρο οικισμού Ρομά Αγίας Σοφίας, αντίστοιχα.

Pal oloklirosi 03ΕΡΕΥΝΑ: Εκπαίδευση και Απασχόληση: η κατάσταση των Ρομά σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ, 2016. Στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα για την τρέχουσα εκπαιδευτική και εργασιακή κατάσταση των Ρομά σε 8 κράτη-μέλη της ΕΕ/εταίρων-χωρών του έργου PAL: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία και σε επιπλέον 7 χώρες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολόγιου που συμπληρώθηκε αποκλειστικά από Ρομά, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αυτό-προσδιορίζονταν ως Ρομά και ήταν άνω των 18 ετών. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των 455 συλλεγέντων ερωτηματολόγιων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έρευνα πατώντας στο ακόλουθο λινκ http://www.anatoliki.gr/images/PAL_WS1.4._analysis_ROMA_CURRENT_SITUATION_ANATOLIKI_9.2016.pdf

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά: Με τη συμμετοχή πολλών φορέων της πόλης μας, υλοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: Πρόληψη των διακρίσεων στην Απασχόληση των Ρομά» στις 25 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Θέρμης, από τις 8.00-17.00.

Pal oloklirosi 0443 εκπαιδευόμενοι από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων Θέρμης και Παύλου Μελά, Διαμεσολαβητές Ρομά, σύλλογοι και ενώσεις Ρομά, ΜΚΟ, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο Φάρος του Κόσμου και εκπαιδευτικοί του δήμου Παύλου Μελά καταρτίστηκαν, κατά προτεραιότητα, στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων στην απασχόληση των Ρομά. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτήκαν στις ακόλουθες ενότητες:Pal oloklirosi 05

  • «ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»: Ο ρόλος των Στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά - Πλαίσιο συνεργασίας με τους Ρομά, Συνεργατικές Δεξιότητες Επαγωγικής Εκπαίδευσης & Πρόληψη Συγκρούσεων- Παρουσίαση Στρατηγικών Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων, Πολιτισμός & Λογοτεχνία των Ρομά, Εξέλιξη & Ευημερία Κοινοτήτων Ρομά.
  • «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ»: Τεχνικές Προσωπικής Ανάπτυξης: Βοήθεια & Καθοδήγηση των Ρομά, Τεχνικές Επικοινωνίας: Ενεργητική Ακρόαση, Τεχνικές Εκφώνησης Δημόσιου Λόγου, Παρουσίαση Δυνατοτήτων Απασχόλησης των Ρομά

Μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό για θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης Ρομά που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου πατώντας στα ακόλουθα λινκ:

Πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων για την κατάρτιση των Ρομά (αναλυτικη εκδοση)

Πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων για την κατάρτιση των Ρομά (περιληπτικη εκδοση)

Εκπαιδευτικό εργαλείο για την κατάρτιση εκπαιδευτών στον εκπαιδευτικό τομέα (Συμπεριφορά και τρόπος εργασίας με τους Ρομά), WS3.1

Εκπαιδευτικό εργαλείο για την κατάρτιση εκπαιδευτών στον τομέα της απασχόλησης (συμπεριφορά και τρόπος εργασίας με τους Ρομά), WS 3.3

Δράσεις Ενδυνάμωσης των Ρομά: Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις Δράσεις Ενδυνάμωσης των Ρομά στη Δυτική Θεσσαλονίκη που υλοποιήθηκαν από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με τους δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης & Δέλτα.

Δουλεύοντας με τους άμεσα ωφελούμενους Ρομά, και ειδικότερα τους νέους, επιδιώχθηκε μέσω των δράσεων ενδυνάμωσης μια ρεαλιστική σύνδεση της εκπαίδευσης τους με τους γενικούς στόχους του προγράμματος PAL με απώτερο σκοπό να βοηθηθούν όσοι αναζητούν εργασία μεταδίδοντάς γνώση και εμπειρία ώστε να δρουν ενεργά και με επιτυχία και να διασφαλιστεί άμεσα θετικός αντίκτυπος στους ίδιους τους Ρομά. Μέρος των δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε με εκπαιδευτικές εισηγήσεις, όπως εκπαίδευση στην οικονομική ενίσχυση και στις ευκαιρίες απασχόλησης, μέσω συμμετοχής σε διαδραστικά εργαστήρια μικρών ομάδων όπως συζητήσεις πληροφόρησης και δικτύωσης των συμμετεχόντων ανέργων (Ρομά και μη) με επιχειρηματίες, φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας/ καινοτομίας & εξειδικευμένους συμβούλους και μέσω μαθημάτων κατάρτισης για τους νέους Ρομά με στόχο την ενημέρωσή τους και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον τομέα της αυτοαπασχόλησης.

Αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν:

  • Pal oloklirosi 06εκδήλωση με τίτλο «Προσωπική ενεργοποίηση-Συμβουλές αναζήτησης εργασίας», 16 Ιούνιου 2017, 5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, Δενδροπόταμος. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Ανατολική ΑΕ και προσέλκυσε πάνω από 100 άτομα, Ρομά και μη.
    Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες/ παρουσιάσεις για θέματα προσωπικής ενεργοποίησης και ενημέρωσης: Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ & οι δυνατότητες απασχόλησης, η αξία της δια βίου εκπαίδευσης στην αναζήτηση εργασίας και η ανάγκη μετάβασης των Ρομά από την παραβατικότητα στην αξιοπρεπή εργασία. Το δεύτερο μέρος ήταν διαδραστικό, βιωματικό καθώς οι συμμετέχοντες, σε ομάδες, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με επιχειρηματίες, φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας / καινοτομίας και με εξειδικευμένους συμβούλους για σημαντικά θέματα όπως: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η εκπαίδευση στην απασχόληση, το προφίλ του εργαζομένου, e–commerce, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού και τις συμβάσεις εργασίας.
  • Pal oloklirosi 07εκδήλωση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», 22 Ιουνίου 2017, ώρα έναρξης 10.00 πμ, Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ Νεφέλη» και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολική ΑΕ και προσέλκυσε 56 άτομα Ρομά και μη.
    Αντικείμενο της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση γύρω από το «επιχειρείν» και τις δεξιότητες των δυνητικών επιχειρηματιών με απώτερο στόχο να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα. Αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα: Επιχειρηματικότητα και Πρωτογενής Τομέας, Δεξιότητες που κατευθύνουν προς την επιτυχία και Δεξιότητες συνεργασίας και προώθησης προϊόντων στην σύγχρονη αγορά εργασίας.
  • Pal oloklirosi 08εκδήλωση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση: Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας», 22 Ιουνίου 2017, ώρα έναρξης 14.00 πμ, Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ Νεφέλη» και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολική ΑΕ και προσέλκυσε 56 άτομα Ρομά και μη. Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθυνόταν σε νέους Ρομά που τώρα κάνουν τα πρώτα βήματα τους και ήθελαν να ενημερωθούν γύρω από έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες των Ρομά και τις νέες συνθήκες που επικρατούν. Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στα Βήματα – στάδια έναρξης Ατομικής Επιχείρησης, στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & στους Τρόπους χρηματοδότησης & επιχορήγησης επιχειρηματικότητας.

 

Για περισσότερα νέα κάνετε κλίκ εδώ

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso