banner logo site gr  

  

1ο Εργαστήριο για την Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Το 1ο εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CIRCLE, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Στόχος του έργου CIRCLE είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά θα προκύψουν συγκεκριμένα παραδείγματα και ειδικά καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων τα οποία θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Αδριατικής.

Την εκδήλωση συντόνισε η κα. Βασιλική Παπαδοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του εργαστηρίου ο κ. Χρήστος Καρκανιάς από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε το έργο CIRCLE και ανέλυσε το στόχο και τις δράσεις του, καθώς και το ρόλο και τη μεθοδολογία υλοποίησης των εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας (CIRCLabs). Βασικές αρχές των εργαστηρίων είναι η διερεύνηση και η ανάδειξη νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτρης Τσιφτελίδης από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων. Παρουσίασε επίσης τις προτάσεις προσαρμογής των παραπάνω συστημάτων στο πλαίσιο υιοθέτησης της κυκλικής οικονομίας με βάση και τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε ο κ. Νικόλαος Τσονιώτης, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος και παρουσίασε το ερευνητικό έργο PoP-Machina που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020. Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας με στόχο την εφαρμογή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στο δεύτερο μέρος του Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες οι οποίες αφορούσαν τα θεματικά πεδία ‘Βιομηχανική Συμβίωση’ και ‘Διαχείριση οργανικών, ΑΕΚΚ και ΑΗΗΕ’ και συζήτησαν παραδείγματα εφαρμογής, προτάσεις και λύσεις στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των παραπάνω αποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα ανέδειξαν την προώθηση οικονομικών κινήτρων - όπως μείωση του ΦΠΑ του τελικού προϊόντος ή/και μοριοδότηση σχετικών δράσεων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων -καθώς και την ανάπτυξη πλατφόρμας πληροφοριών των παραγόμενων αποβλήτων ως τις ενδεδειγμένες λύσεις με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των παρευρισκόμενων στη δεύτερη ομάδα και αφορούσε τα Οργανικά Απόβλητα και τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ) δόθηκε έμφαση στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι δήμοι για την οργάνωση των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την προώθηση της κυκλικής οικονομίας των προαναφερθέντων υλικών.

Για την κατηγορία των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης δέσμευσης από την πολιτεία, ότι το 15% των υλικών που θα χρησιμοποιούνται θα προέρχεται από ανακτώμενα υλικά αδρανών κατά την σύναψη Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προτάσεις για τα οργανικά απόβλητα αφορούσαν τον καφέ κάδο, την καθαρότητα του υλικού που απορρίπτεται σε αυτόν καθώς και την προώθηση δράσεων που αφορούν τους μεγάλους παραγωγούς, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, αναφέρθηκε η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τον καφέ κάδο καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας των παραγωγών οργανικών αποβλήτων.

Στο 1ο Εργαστήριο για την Κυκλική Οικονομία στη Διαχείριση Αποβλήτων-CIRCLab, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Θερμαϊκού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, το ΚΕΠΑ -Design Center, την ΕΛΔΙΑ Α.Ε., την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., το Βιοαέριο Λαγκάδα, το Βιοαέριο Σερρών, την Domaine Agrovision, τη Βιοστερεά ΕΠΕ και τη DRAXIS Α.Ε.

Το έργο CIRCLE-Κυκλική Οικονομία και ανθεκτικές πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION. Το εταιρικό σχήμα του έργου, που έχει διάρκεια 30 μήνες (1/2/2020 – 31/7/2022), απαρτίζεται από 14 εταίρους από 8 χώρες της λεκάνης της Αδριατικής Θάλασσας (Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία), καθώς και 2 συνεργαζόμενους φορείς.

 

 

 

 

Για περισσότερα νέα κάνετε κλίκ εδώ

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso