banner logo site gr  

  

Διαδικτυακή συζήτηση για την κυκλική οικονομία στον αγροδιατροφικό τομέα

Η 3η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου SinCE-AFC για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου Αγροδιατροφής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Η συζήτηση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης και ο Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης.

Κατά την έναρξη της Συνάντησης ο Αναπλ. Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης ανέπτυξε τις δράσεις της Περιφέρειας για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και συγκεκριμένα το Γραφείο Διαμεσολάβησης μίας Στάσης--One Stop Liaison Office.

photo since 28 1 2021Στη συνέχεια η κ. Βασιλική Παπαδοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης Διαβούλευσης, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SinCE-AFC, με τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλες τις Περιφέρειες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, γύρω από τις γνώσεις και τις απόψεις τους για την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφική αλυσίδα και τις σχετικές πολιτικές και στρατηγικές, που προωθούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Την σκυτάλη πήρε ο κ. Χρήστος Καρκανιάς από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ο οποίος παρουσίασε 5 επιλεγμένες καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας των εταίρων του έργου από Ιταλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία, που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Η καλή πρακτική που παρουσιάστηκε από την Ιταλία αφορά στη λειτουργία πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τη νομοθεσία που διέπει την κυκλική οικονομία, χρηματοδοτικά εργαλεία, έρευνα, καθώς και ποσοτικά στοιχεία και καλές πρακτικές που εντοπίζονται στη χώρα. Στην Ουγγαρία δράσεις κυκλικής οικονομίας υλοποιούνται από μια γεωργοκτηνοτροφική επιχείρηση που παράγει φρούτα, λαχανικά και ζωοτροφές, εκτρέφει χοίρους και χρησιμοποιεί τα προϊόντα της στο εστιατόριο που επίσης λειτουργεί. Παράλληλα, κάνει χρήση των αποβλήτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στη λίπανση των αγροτικών καλλιεργειών της.

Στην Ιρλανδία, επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων εφαρμόζει ανακύκλωση οικιακών, γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων από τρόφιμα, λάδια και κλαδέματα. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία συλλέγει και επαναχρησιμοποιεί ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά και απόβλητα διαφημιστικών πινακίδων, ενώ διατηρεί και φάρμα διανέμοντας αγροτικά προϊόντα και παράλληλα συλλέγοντας τα οργανικά απόβλητα των προϊόντων αυτών για την παραγωγή κομπόστ. Τέλος, στη Βουλγαρία πραγματοποιείται συλλογή των αποβλήτων σιταριού για την παραγωγή πέλλετ και την καύση του σε εργοστάσια για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πέλλετ χρησιμοποιείται στις αγροτικές καλλιέργειες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επίσης 2 καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ‘Ελληνικής Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΕ - ΕΛΔΙΑ’ κ. Δημήτριος Γκορτζής ανέπτυξε τις δράσεις που εφαρμόζει η επιχείρηση στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων ληγμένων προϊόντων (από βιομηχανίες τροφίμων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο), ξύλου (από παλέτες, κλαδέματα και MDF) και συσκευασιών προς την παραγωγή ενέργειας και κομπόστ.

Η 2η καλή πρακτική παρουσιάστηκε στη συνάντηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ‘Tsakiris Family’ κ. Παύλο Τσακίρη, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των δράσεων κυκλικής οικονομίας της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ανέλυσε τη δράση επαναχρησιμοποίησης των κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου και τη χρήση του προϊόντος επεξεργασίας για τη λίπανση των αγροτικών καλλιεργειών της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη διάθεση των παραγόμενων αυγών μετά την ημερομηνία λήξης τους σε επιχείρηση προς επεξεργασία τους και παραγωγή νέου προϊόντος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας-Χορτιάτη, την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τον Ελαιοπαραγωγικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής, τον Συνεταιρισμό Γιαννιτσών, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας και την Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας και ΜΜΕ.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα σε σχέση με την κυκλική οικονομία και γύρω από άλλες καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να αναδειχθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης θα συνέρχεται κάθε έξι μήνες, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του έργου SinCE-AFC (τρία έτη).

 

 

 

Για περισσότερα νέα κάνετε κλίκ εδώ

 

 

 
SBAK Page 1
 
symfono dimarxon
 
logo ManagEnergy frontpage
 

xartes 

 

 Μακεδονική Κουζίνα
 
iso